Konya Oturak Sohbetleri Ve Oturak Havalarının Türk Halk Müziğindeki Yeri

dc.contributor.advisor Önaldı, Şenel tr_TR
dc.contributor.author Karaman, Savaş tr_TR
dc.contributor.authorID 122682 tr_TR
dc.contributor.department Türk Müziği tr_TR
dc.contributor.department Turkish Music en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2019-03-15T11:54:31Z
dc.date.available 2019-03-15T11:54:31Z
dc.date.issued 2002 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2002 en_US
dc.description.abstract Sosyalleşme, insanın yeme içme gibi doğasında bulunan ve tatmin etmesi gereken bir ihtiyacıdır, insan, bunun için bin yıllardır toplum hayatı içinde yaşar. Toplum hayatı, insanların sevinçlerinden hüzünlerine, doğumlardan ölümlere kadar yaşamın getirdiği tüm olayları paylaştığı arena gibidir. Bu arenada insanlar, yaşamın getirdiği tüm olayları (doğum, düğün, ölüm vs.) bir tören içinde karşılamışlar, bu olaylar yaşanırken alınacak tavırları yapılması gereken hareketleri kurallara bağlamışlardır; yani gelenekleştirmiş ve törenleştirmişlerdir. Bu gelenekselleştirme ve törenleştirme, sohbet ve eğlence için düzenlenen sohbet toplantılarında bile gözlenebilir. insanın sosyal ihtiyaçları sonucu ortaya çıkan bu yapı, zamanın akmasıyla beraber o yapıyı oluşturan toplumun kültürünü varetmiştir. Günümüzde sınırların kalktığı, ülkelerin ve ülke toplumlarının siyasi, ticari, ekonomi, endüstri, turizm, sanat gibi pek çok alanda birbirlerinden etkilendiği ve birbirlerine benzemeye başlayarak kendi kültürlerini yavaş yavaş unutmaya başladıkları görülmektedir. Türk toplumunun eski sosyal yaşamının (sosyalleşme açısından) en önemli parçasını oluşturan, bir araya gelip yapılan sohbet toplantıları da diğer gelenek-görenek, örf ve adetler gibi kaybolmaktadır. Bu araştırmada Konya yöresinin müzikal kültüründe çok önemli bir yer teşkil eden, hatta Konya gelenek ve göreneklerinin en ince ayrıntısına kadar işlendiği oturak sohbetleri geniş olarak ele alınarak incelenmiştir. Konya'nın seçilmesinde amaç; bir imparatorluğun eski başkenti olması ve eski siyasi konumunun getirdiği kültürü hala yaşattığı gözlemlenmesidir. Bu çalışmada, oturak sohbetlerinde "Oturak Havaları" adı ile icra edilen türkülerden "Elmaların Yongası", "Hani benim elli dirhem Kestanem", "Kahvenin Önünden Gelir Geçersin", "Edalı Bebek", "Haydi Bizim Evde Şeker Lokum Badem Var", "Karanfil Oylum Oylum", "Menteşeli", "Elinde Sazı", "Vay Bana Vaylar Bana", "Gezdim Karaman'ı Gördüm Konya'yı", "Penceresi Yeşil Perde", "Aslan Mustafa", "Gülüm Var Ocak Ocak" isimli ezgiler seçilmiş ve ileride araştırmacılara kaynaklık etme düşüncesiyle bu ezgilerin ezgi usul ve edebi açıdan analizleri yapılmıştır. Ayrıca Anadolu'da pek çok ilde gerek erkeklerin, gerekse kadınların oluşturduğu oturak sohbetlerinin benzerine rastlanmış ve kısaca anlatılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Socalization is a need present in the nature of man just like eating and drinking and has to be satisfied. Humans have led a social life for thousands of years for this reason. Social life is like an arena where people share all the events brought forth by life from joys to sorrow, from birth to death. In this arena, people have confronted all the events of life (birth, marriage, death etc.) in a ceremony; have bound the approaches and actions to be taken when faced with these events to rules; thus established traditions and ceremonies for them. This process of establishing traditions and ceremonies can be observed even in social interaction meetings organized for the purpose of conversation and entertainment. With time, this structure, which has emerged as a result of the social needs of humans, has in turn created the culture of the society that has established the structure. Today, we observe that the borders are removed; that countries and societies are influenced by each other on many fields like politics, economics, industry, tourism and art; and that they are slowly beginning to forget their own cultures. The meetings organized for social interaction, which form an important (from the point of view of socialization) part of the old social life style of the Turkish society is also disappearing like other. This research broadly covers the seat conversations (oturak sohbetleri), which present an important part in the musical culture of Konya region, where the traditions and customs of Konya are present even to the smallest detail. The aim in choosing Konya is based on the observation of the fact that it is the ancient capital of an empire and the still continuing presence of the culture depending on its past political position. In this work, the melodies titled "Elmaların Yongası", "Hani benim elli dirhem Kestanem", "Kahvenin Önünden Gelir Geçersin", "Edalı Bebek", "Haydi Bizim Evde Şeker Lokum Badem Var", "Karanfil Oylum Oylum", "Menteşeli", "Elinde Sazı", "Vay Bana Vaylar Bana", "Gezdim Karaman'ı Gördüm Konya'yı", "Penceresi Yeşil Perde", "Aslan Mustafa", "Gülüm Var Ocak Ocak" have been chosen from among the folk songs performed in these seat conversations under the name of "Seat Melodies - Oturak Havalan" and these melodies have been analyzed from the tune, style and literary point of view with the aim of contributing as a source to future researchers. Also, observations of similar organizations of the seat conversations by both men and women in many other cities in Anatolia have been briefly described en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.A. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/17806
dc.language tur tr_TR
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Halk Bilimi (Folklor) tr_TR
dc.subject Müzik tr_TR
dc.subject Kadınlar tr_TR
dc.subject Konya tr_TR
dc.subject Oturak sohbetleri tr_TR
dc.subject Türk halk müziği tr_TR
dc.subject Türküler tr_TR
dc.subject Folklore en_US
dc.subject Music en_US
dc.subject Women en_US
dc.subject Konya en_US
dc.subject Seat conversations en_US
dc.subject Turkish folk music en_US
dc.subject Folk songs en_US
dc.title Konya Oturak Sohbetleri Ve Oturak Havalarının Türk Halk Müziğindeki Yeri tr_TR
dc.title.alternative The Importance Of Konya's Seat Conversation In The Turkish Folk Music en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
122682.pdf
Boyut:
3.85 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama