Bilgisayar destekli bakım yönetim sistemleri ve thy bakım yönetim sistemi

thumbnail.default.alt
Tarih
2003
Yazarlar
Şahin, Burak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu çalışmada, bir bakım yönetimi sisteminin elemanları ve fonksiyonu hakkında bilgi sağlamak amaçlanmıştır. Bakım teriminin genel hatlarıyla ifade edilmesinden sonra, bir bakım organizasyonunun hangi tür yapılara sahip olabileceği ve bu organizasyon türlerinin işleyiş şekilleri anlatılmıştır. "Neden bakım yapılmalı?" sorusuna, aksi halde katlanılması gereken maliyetlerin doğası tanımlanarak cevap aranmaya çalışılmıştır. Buna göre, yetersiz bakımlar öncelikle üretim durmasına ve/veya kalitesiz ürünlere neden olmaktadır. Çalışmada, bakımların programlanması zorunluluğu üzerinde durulmaktadır. Buna göre, bakım programı, fabrika üretim stratejisinin bütünleşik bir parçasıdır. Bu nedenle, bakım personelinin kendi işini etkin bir biçimde yapabilmesi amacıyla belirlenmiş olmalıdır. Önleyici bakımlar, bakım fonksiyonunun bel kemiğini oluşturmaktadır. Bu yüzden, önleyici bakımın tanımı, programı ve ilgili sorumluluklar hakkında bilgi verilmektedir. Aynen üretim sürecinde de yaşandığı gibi, bakım işleri arasında da öncelik karmaşası meydana gelebilmektedir. Burada, çeşitli iş sıralama teknikleri önerilmektedir. Ayrıca, bakım faaliyetlerinin nasıl ve hangi kapsamda denetlenmesi gerektiğine ile ilgili ilke ve prensipler bu çalışmada sunulmaktadır. Son olarak, bilgisayarın bir bakım yönetim sisteminde nasıl kullanılabileceği anlatılmaktadır. Buna göre, bilgisayarlı yönetim sistemleri ile bakım verimliliği artmakta ve bakımla ilgili maliyetler azalmaktadır. Son bölümde, bilgisayarlı bakım yönetimi uygulamaları, sistem seçiminde hangi kriterlere dikkat edilmesi gerektiği ve bilgisayar destekli bir bakım yönetimi programını kurma aşamaları tarif edilmektedir. Ayrıca, olası sorunlar ve çözümler hakkında bilgi verilmektedir. Bu çalışmada, Türk Hava Yollan Bakım Organizasyonundaki bilgisayarlı bakım yönetim uygulamalarına da yer verilmiştir.
In this study, it was aimed to provide information about the elements and the function of a maintenance management system. Defining briefly the term, "maintenance", it was described if what kinds of structures may a maintenance organization have and their ways of functioning. The question, "Why maintenance?" is being answered by identifying the nature of the costs that we have to face in lack of maintenance. In this manner, inadequate maintenance results the production failures and/or low quality products. This study also dwells on the necessity of the maintenance programs. Since the maintenance program is integrated with the production strategy of the plant, it has to be established to allow maintenance personnel to do their own job efficiently. Preventive maintenance is the backbone of the maintenance function. Thus, information is given about the definition and the program of preventive maintenance and related responsibilities. Just like the similar problems in -the production processes, maintenance also troubles with the priority dilemmas. Here is recommended various job sequencing methods. Also, this study establishes the basis and the principles for maintenance audits and the scope. Finally, it is explained how to benefit from the computer practices in a maintenance management system. With the use of computerized maintenance management systems, the maintenance efficiency increases while the maintenance costs are being reduced. In the last section; computerized maintenance management practices, which criteria to consider during system selection and the implementation phases are being described. Also, probable problems and the solutions are defined. Computerized maintenance management practices in the Turkish Airlines Maintenance Organization are also included in this study.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Anahtar kelimeler
Uçaklar, Bakım ve onarım, Veri işlem, Airplanes, Maintenance and repair, Data processing
Alıntı