1930-2000 Yılları Arasında Türkiye’de Gerçekleştirilen Mimari Tasarım Yarışmalarının Belgelenmesi Ve Genel Bir Değerlendirme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yaramış, A. Beril
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, ülkemizde 1930-2000 yılları arasında gerçekleştirilen mimari proje yarışmalarının dökümünün yapılarak belgelenmesini ve jüri raporları ışığında mimari tasarlama eylemini etkileyen kavramların ve bunların zaman içerisindeki dönüşümlerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla yapılan çalışmada dönemin en uzun süreli periyodik mimari yayınları olan “Mimar”/“Arkitekt” ve “Mimarlık” Dergilerinden yararlanılmıştır. Burada vurgulanması gereken nokta; belgeleme çalışmasının, yarışma sürecine ait unsurları, mimarların bilgisine sunan, mimarlar arası iletişimi sağlayan araçlar olarak değerlendirilmesi gereken “periyodik yayınlar”ı esas aldığıdır. Yarışmalara ait bilgilerin, mümkün olan en geniş biçimde biraraya getirilmesine çalışılmış; jüri üyeleri, seçilen projelerin müellifleri, yarışma hakkındaki bilgilerin kaynakları ve jüri raporlarının yeralması gözetilmiştir. Araştırma sonunda anılan dönemde 501 adet yarışma çıktığı tesbit edilmiştir. Elverdiği kadarıyla derlenen bilgilere göre yarışmalarda öne çıkan mimari kavramların genel bir değerlendirmesi yapılmaya çalışılmıştır.
The purpose of this study is to document the architectural design competitions organised during the period 1930-2000, and to examine the concepts influencing architectural design activity and its transformation in time, utilising the jury reports. For this purpose, the periodicals with longest publication life published in this period, namely Mimar / Arkitekt and Mimarlık is utilised. It must be emphasised that the basis of evaluation in this documentary study is the periodicals which are the main sources informing the architects about elements of competition processes and serve as a media of communication among architects. It is attempted to gather all the information on the competitions as far as possible. Jury members, authors of selected projects, jury reports and sources of information are documented. The study determines 501 competitions organised during the mentioned period. According to the collected information, a general evaluation of the architectural concepts, prevailing in the competitions is made.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Mimari Tasarım Yarışmaları, Belgeleme, Mimari Kavramlar, Architectural design competitions, Documentation, Architectural concepts
Alıntı