Betonarme Kolonlar İçin Dbybhy 2007, Eurocode 8 Ve Fema 356 İle Yapılan Performans Değerlendirmelerinin Deney Sonuçlarıyla Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-13
Yazarlar
Işıltan, Özgecan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada; ilk olarak beton modelleri, plastik mafsal özellikleri ve plastik mafsal uzunluğu hakkında bilgi verilmiştir. Sonrasında tekrarlı ve tersinir yükler etkisi altında bulunan, farklı özelliklere sahip sünek betonarme kolonların; DBYBHY 2007, Eurocode 8 ve FEMA 356’ya göre performansları belirlenmiştir. Betonarme kolonların gerçeğe en yakın davranışlarının deney sonuçlarıyla belirlendiği kabul edilerek; yönetmeliklere göre belirlenen performanslar, PEER veritabanı ve ilgili makalelerden derlenen deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Belirtilen yönetmelikler kullanılarak elde edilen sonuçların deneysel sonuçlara yakınlığı, yönetmelikler arası farklılıklar ve yönetmeliklerin performans belirlemesinde etkili olan faktörler ortaya koyulmuştur. Bulgulara göre; hem yönetmelikler birbirinden çok farklı sonuçlar vermekte, hem de deneysel sonuçlar ile oldukça uyumsuz neticeler ortaya çıkmaktadır.
In this study, after a brief introduciton of material stres-strain models, plastik hinge consept, flexure concrete column with different properties, are under reversed and cycling load effects, by using 2007 Turkish Seismic Design Code, Eurocode 8 and FEMA 356, are compared in terms of seismic performance assessment. After comparison of codes, a number of experimental results obtained from PEER database are analyzed considering the damages and displacements of the specimens in a comparative manner with respect to the corresponding given limits in the codes mentioned above. Finally, the predictions of the methods given in the codes are compared with each other as well as the experimental results. The comparisons showed that the performance predictions of the codes may remarkably differ and may significantly contradict with experimental results.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
DBYBHY 2007, Eurocode 8, FEMA 356, performans hasar sınırları, PEER veritabanı, sünek, betonarme kolon, performans değerlendirmesi, deney sonuçlarıyla karşılaştırılması, DBYBHY 2007, Eurocode 8, FEMA 356, performance limits, PEER database, flexure, RC columns, performance assessment, comparison with experimental data
Alıntı