İki Teknolojik Gelişim Politikasının Karşılaştırılması: Teknoloji Transferi Teşvikine Karşılık Arge Çalışmaları Desteği

thumbnail.default.alt
Tarih
2009
Yazarlar
Cengiz, Aslıhan Gülşen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu çalışmada, oyun kuramsal bir yöntemle Cournot rekabeti yapan biri yabancı diğeri yerel olan iki firmanın oluşturduğu yerel piyasada, doğrusal talep fonksiyonu altında yerel firmanın teknolojik gelişimini destekleyen iki farklı politikanın karşılaştırılması yapılmıştır. Politikalar, Teknoloji Transferini teşvik etmek ve ARGE çalışmalarını desteklemek şeklindedir. Teknoloji Transferi, yabancı firmanın üstün teknolojisini yerel firmaya aktarmasıdır ve çalışmada bu politikanın seçiminde teşvik edici rol üstlenen yabancı firmaya uygulanacak ithalat vergi oranı araştırılmıştır. ARGE tarafında ise, yerel firmanın ARGE çalışmalarına destek sağlayacak devletin yerel firmaya sağladığı sübvansiyon miktarı araştırılmıştır. Her iki politikanın, ülke refahı, tüketici rantı ve piyasa fiyatlarına olan etkisi incelenmiş, sonuçlar karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, devletin her iki politika seçiminde de daha karlı olacağı durumlar olduğu tespit edilmiş ve bu durumlar için oyunun çözümleri belirlenmiştir. Devlet, yerel firmanın marjinal maliyetlerinin düşük olduğu durumda ARGE çalışmalarını destekleme politikasını seçer, marjinal maliyetlerin yüksek olduğu durumlarda teknoloji transferi politikasını seçer.
In this study, two different policies which support local firm?s technological development are compared by a game theoretical approach with Cournot competition under linear demand in a local market with two firms which are one of the foreign other local firms. These policies are inducing technology transfer and supporting R&D . If firms are engaged technology transfer , the foreign firm which has a superior technology transfers its technology to local firm. Import taxes are used as a policy tool to encourage technology transfer. On the other hand, local government subsidies its firm for its R&D expenditures. We analyzed the condition under which one of these two policies is prefered by the local government. As a result, for the specific case the state's election policy in both cases is found to be more profitable than the other and these cases have been set for the game's solution.State selects ARGE if the local firm?s marginal costs are low and selects technology transfer if marginal costs are high
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2009
Anahtar kelimeler
Teknoloji transferi, Araştırma, Endüstriyel, Teknolojik yenilikler, Technology transfer, Research, Industrial, Technological innovations
Alıntı