Toplu Konut Üretiminde Kullanıcı Tatmini Yönelimli Bir Veri Toplama Modeli: Kalite Fonksiyon Yayılımı

dc.contributor.advisor Esin, Nur tr_TR
dc.contributor.author Olcay, Yeliz tr_TR
dc.contributor.department Yapı Bilimleri tr_TR
dc.contributor.department Yapı Bilimleri en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-01-19 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-12T14:49:10Z
dc.date.available 2015-06-12T14:49:10Z
dc.date.issued 2010-02-04 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Günümüz konut sektöründeki rekabetçi ortam, uzun dönemde kalıcı olmayı hedefleyen firmaların müşteri tatminine odaklanmasını zorunlu kılmıştır. Kaliteyi belirleyen müşteridir; dolayısıyla konut üretimi sektöründe gerek sürecin gerekse de bitmiş ürünün kalite gereksinimleri müşteri tarafından şekillendirilmektedir. Bu da, her bir proje için hedef kitlenin belirlenerek özgün talep ve beklentilerin tespit edilmesi gereğini doğurmuştur. Konutta kullanıcı tatmininin, konut üreticilerinin performansının göstergeleri arasında önemli bir yeri olduğunu savunan bu çalışmada, günümüzün toplu konut eğilimleri doğrultusunda müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin projelere ne oranda yansıtıldığı araştırılmıştır. Değerlendirmeden çıkan sonuçlar ışığında, Kalite Fonksiyon Yayılımı metodolojisinin (KFY) konut üretim sektörüne uyarlanabilirliği sorgulanmış ve bunu deneyen bir örnek model geliştirilmiştir. Bu çalışmada KFY’nin inşaat sektörüne uyarlanması için yapılan çalışmalara bir katkı sağlamak hedeflenmiştir. Bu amaçla, potansiyel toplu konut müşterisini temsilen bir odak grup oluşturulmuş ve temel müşteri beklentilerinin, firmaların üretim serüvenlerindeki kritik eylem ve adımlarıyla ilişkilendirildiği bir alan çalışması yapılmıştır. Çalışmanın bulguları, konut üretim sektörünün KFY metodolojisinden belirgin şekilde yarar sağlayabileceğini göstermiştir. Sonuç olarak, bazı sınırlayıcı ve zorlayıcı faktörlere rağmen KFY’nin konut sektöründe müşteri memnuniyetini arttırmak için stratejik bir araç olarak kullanılabilirliğini göstermenin yanı sıra, firmalara kendi özgün projeleri için değişik kapsam ve boyutlarda uyarlayabilecekleri bir sistem ve metot önerilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Along with the concept of globalization, the competition among the world markets has become stronger and as a result, customer satisfaction has become the most important way for companies to differentiate themselves from their competitors. Thus, the companies must accurately determine the customers’ needs and requirements in order to achieve perfect and permanent customer satisfaction. Supposing that the performance of a mass-housing producer could be evaluated by customer satisfaction, it is explored what percentage of the customers’ needs and expectations has been concerned and adapted in accordance with today’s mass housing trends. With the guidance of this evaluation, the applicability of the Quality Function Deployment (QFD) methodology to mass housing sector has been questioned and a sample model has been proposed for its adaptation to the sector. Within the context of this study, an attempt has been made to contribute to developments pertaining to the adaptation of QFD to the construction industry. For this purpose, a strategic focus group representing the potential mass housing customers has been composed and a case study has been driven by which the basic customer expectations and requirements have been associated with the mass house producers’ main activities and operations of the project process. The finding of the study has demonstrated that the companies in the mass housing market can considerably benefit from this methodology. As a result, despite some limitations, QFD has been observed as a very flexible and adoptable tool for mass housing producers, while evaluating the expectations of their potential customers. en_US
dc.description.degree Doktora en_US
dc.description.degree PhD tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4983
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kalite Fonksiyon Yayılımı (KFY) tr_TR
dc.subject Müşteri Tatmini tr_TR
dc.subject Toplu Konut Sektörü tr_TR
dc.subject Quality Function Deployment (QFD) en_US
dc.subject Customer Satisfaction en_US
dc.subject Mass Housing Sector en_US
dc.title Toplu Konut Üretiminde Kullanıcı Tatmini Yönelimli Bir Veri Toplama Modeli: Kalite Fonksiyon Yayılımı tr_TR
dc.title.alternative Quality Function Deployment Methodology For Evaluating Customer Satisfaction In Mass Housing Sector en_US
dc.type doctoralThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10045.pdf
Boyut:
1.38 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama