Betonarme Karayolu Köprülerinin Yapısal Titreşimlerinin Deneysel Yöntemlerle Elde Edilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011
Yazarlar
Altunışık, Ahmet Can
Bayraktar, Alemdar
Sevim, Barış
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, betonarme karayolu köprülerinin yapısal titreşimlerinin deneysel yöntemlerle elde edilerek dinamik karakteristiklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla örnek olarak, Ülkemizde bulunan ve dengeli konsol yöntemiyle inşa edilen Kömürhan ve Gülburnu Köprüleri'nin taşıyıcı sistemleri örnek olarak seçilmiş ve sabit en kesitli üstyapı taşıyıcı sisteme sahip bir karayolu köprü modeli laboratuar ortamında inşa edilmiştir. Laboratuar ortamında inşa edilen köprü, kenar açıklıkları 1.5’şer m ve orta açılığı 3 m olmak üzere toplam üç açıklıklı ve 6 m olacak şekilde tasarlanmıştır. Köprünün yapısal titreşimlerini elde etmek amacıyla Deneysel Modal Analiz yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bu titreşimler frekans ortamında Geliştirilmiş Frekans Tanım Alanında Ayrıştırma yöntemi kullanılarak işlenmiş, dinamik karakteristikler olarak adlandırılan doğal frekanslar, mod şekilleri ve sönüm oranları elde edilmiştir
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
Anahtar kelimeler
Alıntı