Mevcut Belgeler Işığında Süleymaniye Külliyesinin Yapım Süreci

dc.contributor.advisor Kolay, İlknur tr_TR
dc.contributor.author Çelik, Serpil tr_TR
dc.contributor.department Restorasyon tr_TR
dc.contributor.department Restoration en_US
dc.date 2001 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-04T15:11:28Z
dc.date.available 2015-12-04T15:11:28Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Süleymaniye külliyesi inşaat defterleri temel alınarak, ulaşılabilen mevcut belgeler ile yapısal veriler arasında kurulan ilişkiler yardımıyla, Osmanlı yapı teknolojisinin bu dönemine ilişkin bilgiler değerlendirilmeye çalışılmıştır. Karşılaşılan temel sorun, eldeki mevcut belgelerin yalnızca yapı malzemesi ve işgücü alımlarına yönelik giderlerin belgelendiği inşaat defterleri olmasıdır. Tez, giriş, betimleme, yapı malzemesi, ekipler ve örgütlenme, süreç, sonuç ve değerlendirme olmak üzere altı bölümden oluşmaktadır. Çalışmada, konuya ilişkin Osmanlı yapı teknolojisi tarihi araştırmaları özetlenerek külliye kapsamındaki sıbyan mektebi, darülkurra (?), darülhadis, medrese (toplam dört adet), tıp medresesi, bimarhane, matbah, tabhane, hamam, Hürrem türbesi, Kanuni türbesi, dükkan dizileri ve özellikle belgelerde yoğun olarak geçen caminin yapısal ve mekansal betimlemeleri yapılmıştır. Mevcut belgeler taranarak, külliye yapımında kullanılan geleneksel yapı malzemeleri saptanmış, kaynakları, kullanım alanları, kullanım miktarları, boyutları, bedelleri, alındığı yıl, kullanıldığı yapı ve aşama ortaya konmuştur. Belgelerde ağırlık camiye verildiğinden, inceleme daha çok Süleymaniye camisi üzerinde yoğunlaştırılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to explore the information on the process of the Ottoman construction technology based on the construction register of the Süleymaniye complex through the correlation of the available documents and the structural data. The main problem is that the available documents are generally the accounting records for the new construction or the intervention works carried out showing the expenses related to workers or purchased materials. This thesis is composed of six separate chapters as; introduction, description, the construction materials, teams and organization, the construction process and the conclusion. In the study, historical studies about the Ottoman construction technology are summarized. With the help of structural and spatial description of the Süleymaniye Complex including the primary school, school of Kor’an readers, school of theology, madrassah -four in total-, school of medicine, hospital, kitchen, hospice, Turkish bath, the tomb of Hürrem, the tomb of Kanuni and the rows of shops, the foundings that are verified through documentary correlations are given. The traditional building materials used for the construction of the complex, are determined through the research of the available documents including the characteristics, from where they were purchased, fields of use, purchase quantity, dimensions and costs and purchase year, their obtaining and transporting processes, as well as the buildings they were used for are evaluated in relation to the phase of the construction. In the thesis, the emphasis has been more on the mosque since most of the available documents are about the Süleymaniye mosque. en_US
dc.description.degree Doktora en_US
dc.description.degree PhD tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11044
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Süleymaniye Külliyesi tr_TR
dc.subject Yapım Süreci tr_TR
dc.subject İnşaat Defterleri tr_TR
dc.subject Geleneksel Yapı Malzemeleri tr_TR
dc.subject Osmanlı Yapı Teknolojisi. tr_TR
dc.subject Süleymaniye Complex en_US
dc.subject Construction Process en_US
dc.subject Construction Registers en_US
dc.subject Traditional Building Materials en_US
dc.subject Ottoman Building Technology. en_US
dc.title Mevcut Belgeler Işığında Süleymaniye Külliyesinin Yapım Süreci tr_TR
dc.title.alternative The Construction Process Of The Süleymaniye Complex Within The Light Of Available Documents en_US
dc.type doctoralThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
453.pdf
Boyut:
44.62 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama