Fe(ıı) Ve Metal Sülfürlü Minerallerin Oksidasyonu Sırasında Biyojeokimyasal Etkilerin Oksijen,kükürt Ve Fe İzotopları Yardımı İle Tayin Edilmesi

dc.contributor.advisor Yavuz, Fuat tr_TR
dc.contributor.author Balcı, Nurgül Çelik tr_TR
dc.contributor.department Jeoloji Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Geological Engineering en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-09T11:54:34Z
dc.date.available 2015-07-09T11:54:34Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, mikrobiyolojik faaliyetlerin metal sülfür minerali ve Fe(II) oksidasyonuna olan etkisi oksijen (O2), sülfür (S) ve Fe izotopları kullanılarak araştırılmıştır. Metal sülfür oksidasyon deneyleri pH’3 ve 2,1’de biyolojik ve kimyasal olarak gerçekleştirilmiştir. Piritin biyolojik ve kimyasal oksitlenmesi sonucu oluşan sülfatın ana oksijen kaynağının su olduğu (~%90) ve oksijen izotop değerlerinin (δ18OSO4) biyolojik kökeni yansıtmadığı ortaya konmuştur. Düşük pH’li (2.1) pirit oksidasyon deney sonuçları, sulfata kaynak olan ara sülfür bileşikleri (sulfite, SO3-2 ) ile su arasındaki oksijen izotopu değişim reaksiyonlarının oksijen izotopu üzerindeki biyolojik etkileri ortadan kaldırabileceğini önermektedir. Biyolojik ve kimyasal sfalerit ve sülfür oksidasyon deneyleri sonucunda elde edilen δ18OSO4 değerleri, sülfatın oksijeninin tek kaynağının su olduğunu göstermiştir. Pirit deneyleri sonucunda elde edilen δ34SSO4 değerleri, piritin δ34S değerini yansıtmaktadır. Benzer ilişki, sfalerit deneylerinde de elde edilmiştir. Sülfatın δ34S değeri, kaynak olan sfaleritin δ34S değerini yansıtmaktadır. Deneyler sonucunda elde edilen δ18OSO4 değerlerine dayanılarak, kullanılan metal sülfür mineralleri için oksidasyon mekanizmaları önerilmiştir. Kimyasal ve biyolojik Fe(II) oksidasyonu sonucunda oluşan Fe(III) ve Fe-oksitlerin δ56Fe değerlerinin biyolojik izleri yansıtmadığı tespit edilmiştir. Asit koşullar altında Fe(II)’nin biyolojik oksidasyonu sonucu oluşan Fe-oksitlerin biyolojik izleri taşımadığı ve bu nedenle jeolojik kayıtlarda korunamayacağı sonucuna varılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, bacterial influence on metal sulfide minerals and Fe(II) oxidation was investigated as inferred from oxygen, sulfur isotopes of sulfate and Fe isotopes of Fe-oxides. Oxidation experiments for metal sulfide minerals (pyrite, sphalerite and elemental sulfur) were carried out as biological and chemical at pH 3 and 2.1. It was demonstrated that water-oxygen was the major oxygen source for sulfate produced during biotic and abiotic pyrite oxidation and that the δ18OSO4 values do not represent biological origin. Lower pH (2.1) pyrite oxidation experiments suggest that oxygen isotope exchange reactions between intermediate sulfur species and water may hinder the biological influence on the oxygen isotope of sulfate. The δ18OSO4 values from biological and chemical oxidation of sphalerite and elemental sulfur showed that water-oxygen was the only oxygen source for sulfate. The δ34SSO4 values from pyrite oxidation closely reflect the δ34S value of pyrite. Similar relation was obtained from sphalerite experiments. The δ34S value of sulfate represents the δ34S value of source sphalerite. Based on the δ18OSO4 values from metal sulfides experiments, oxidation pathways were proposed for each mineral used in the experiments. It was revealed that the δ56Fe values of Fe(III) and Fe-oxides from biotic and abiotic Fe(II) oxidation do not reflect the unique “biosignature under low pH conditions. Fe isotope “biosignatures” related to microbial oxidation of ferrous iron may not be expressed in the ferric iron products of the oxidation process, and thus will be absent in the geologic record. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7210
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Bakteri tr_TR
dc.subject İzotop tr_TR
dc.subject Metal sülfür minerali tr_TR
dc.subject Bacteria en_US
dc.subject isotope en_US
dc.subject metal sulfide minerals en_US
dc.title Fe(ıı) Ve Metal Sülfürlü Minerallerin Oksidasyonu Sırasında Biyojeokimyasal Etkilerin Oksijen,kükürt Ve Fe İzotopları Yardımı İle Tayin Edilmesi tr_TR
dc.title.alternative Assessment Of Biogeochemial Influence On Metal Sulfide And Fe (ii) Oxidation As Inferred From Oxygen, Sulfur And Fe Isotopes en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3510.pdf
Boyut:
10.71 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama