Biriktirmeli Ve Biriktirmesiz Hidroelektrik Tesislerin Teknik Olarak Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kaya, Duygu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada esas olarak Türkiye nehirleri üzerindeki Hidroelektrik potansiyelinin uygun bir şekilde değerlendirilebilmesi için Hidroelektrik santral kurulum sistemleri arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. Çalışmada pilot bölge olarak seçilen Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon il sınırları içerisindeki Solaklı havzasında yer alan Çambaşı Baraj yeri seçilmiştir. Çambaşı baraj yerinde uygulanması düşünülen biriktirmeli Hidroelektrik santral projesi yerine alternatif düşünülerek karşılaştırma yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. Çambaşı Barajı ve HES projesi, Çambaşı Regülâtörü ve HES projesine dönüştürülürken enerji iletim hattı sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmamasına özen gösterilmiştir. Bunun sonucu olarak çevreye en az derece zarar verecek ve enerji üretimin en iyi şekilde gerçekleştirecek çözümler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Her ne kadar Çambaşı Projesi barajlı santral yapılması açısından hemen hemen tüm kriterleri yerine getiriyor olsa da her iki alternatifin avantajları karşılaştırıldığı vakit, regülâtörlü santral yapılmasının teknik açıdan daha avantajlı olduğu görülmüştür.
In this work, in order to evaluate hydroelectric energy potential of Turkish rivers, a comparison was performed among HEPP installation types. Location of Çambaşı Dam is chosen as a pilot place which locates in Solaklı Basin of Trabzon Province of East Black-sea Region of Turkey. An alternative project for the already planned water-storing Çambaşı Dam project is worked on this report and the results are assessed. While Çambaşı Dam and HEPP project is being converted to Çambaşı Diversion Weir and HEPP project, attention was given not disturb the old energy transmission line at the new project. As a result of these, a solution consists of the less harm to the environment and the most effective energy production, is attempted to be found out. Although Çambaşı Dam Project fulfills almost all criterias of a HEPP project with a dam, when advantages of the two alternatives are compared, it is seen that a HEPP with a diversion weir is technically more advantageous than the former alternative.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Hidroelektrik, Biriktirmeli Hidroelektrik Santral, Biriktirmesiz Hidroelektrik Santral, HEPP for storage dam, Run of River HEPP (without storage)
Alıntı