Bilgi Teknolojileri Bağlamında Kütüphane İç Mekan Analizi: İstanbul Teknik Üniversitesi Mustafa İnan Kütüphanesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Erkan, Timuçin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2017
Anahtar kelimeler
Bilgi erişim, Bilgi teknolojisi, Kütüphaneler, Mekan tasarımı, Üniversite kütüphaneleri, İstanbul Teknik Üniversitesi, İç mekan, İç mekan tasarımı, Information access, Information technology, Libraries, Space design, University libraries, Istanbul Technical University, Interior space, Interior design
Alıntı