Ön Gerilmeli Piezoelektrik Örtü Tabakası Ve Ön Gerilmeli Elastik Yarı Düzlemden Oluşan Sistemde Genelleştirilmiş Rayleigh Dalgalarının Dispersiyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2013
Yazarlar
Akbarov, Surkay
Kurt, İ.
Sezer, S.
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada doğrusallaştırılmış dalga teorisi kullanılarak ön gerilmeli piezoelektrik tabaka ile örtülü ön gerilmeli yarı düzlem ortamında genelleştirilmiş Rayleigh dalgalarının dispersiyonu incelenmiştir.
In this paper, generalized Rayleigh wave dispersion in a pre-stressed half-plane covered with a pre-stressed piezoelectric layer is studied using linearized wave theory.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
Anahtar kelimeler
Alıntı