Diallildimetilamonyum Klorür Polimerizasyonunda Reaksiyon Kinetiğinin Ve Ph Etkisinin Bilgisayarla Sürekli İzlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Büyükünsal, Gülsen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada üç farklı pH’da ve üç farklı konsantrasyonda DADMAC (diallildimetilamonyum klorür) monomeri, katyonik bir başlatıcı olan 2,2’-Azobis (2-metil propion-amidin) dihidroklorür başlatıcısıyla sulu çözeltide homopolimerleşmesi ACOMP (Polimerizasyon Reaksiyonlarının Sürekli İzlenmesi) sisteminde izlendi. ACOMP tekniğinde, reaksiyon ortamından sürekli olarak çekilen miktar otomatik bir karıştırma pompası ile daha önceden belirlenmiş oranlarda saf çözücü ile karıştırılarak seyreltildikten sonra, sırasıyla bir ışık saçılması dedektörü (LS), kapiler viskozimetre dedektörü, UV spektrofotometre ve kırılma indisi dedektörüne (RI) gönderilir. Reaksiyon boyunca dedektörlerden voltaj cinsinden sinyaller alınarak polimerizasyon sürekli olarak takip edildi. Monomer ve polimerin farklı dn/dc değerlerinden yararlanarak polimerizasyonun zamanla ilerlemesi ve molekül ağırlığının ve indirgenmiş viskozitenin zamanla ilerlemesi izlendi. Her bir pH değerinde reaksiyon kinetiği irdelendi ve pH’ın reaksiyon kinetiğine etkisi tartışıldı. Molekül ağırlığı ve viskozite değerlerinin farklı pH’lardaki davranışı polielektrolit kavramları açısından tartışıldı.
In this work, DADMAC (Diallyldimethylammonium chloride) was polymerized at three different pH and three different monomer concentrations in water. 2,2’-Azobis (2-methyl propionamidine) dihydrochloride was used as initiator and temperature was 60oC. Polymerization reactions were monitored by ACOMP ( Automatic Continuous Online Monitoring of Polymerization ) technique. In this technique, a small amount of reactor solution is continuously withdrawn from the reactor and mixed with a much larger volume of solvent to dilute the reactor solution. The diluted solution passes through the detectors consisting of light scattering detector (LS), viscometer detector, UV detector and refractive index detector (RI). Data was gathered in Volt thorough a data aqusition programme. From the RI data, the concentrations of polymer formed and monomer remained were obtained by using their dn/dc (refractive index increment) differences. Thus, conversion, molecular weight, reduced viscosity were monitored during the reaction. The reaction kinetics and the effect of pH in reaction kinetics were investigated. Molecular weight and viscosity results are disscussed in the light of polyelectrolyte concepts.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
DADMAC, Homopolimerizasyon, Polielektrolit, ACOMP, DADMAC, Homopolymerization, Polyelectrolyte, ACOMP
Alıntı