Mustafa İnan'ın terhis belgeleri

thumbnail.default.alt
Tarih
1943-07-30
Yazarlar
Aysan, Derviş
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Özet
İnan, yedek subay rütbesi ile ifa ettiği askerlik görevinden terhis oluyor. İki ayrı terhis belgesinde, iki ayrı tarih dikkat çekiyor. Belgenin altındaki imzalar ise aynıdır. Yalnızca birinde farklı olarak Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü kaşesi bulunmakta. İkinci belgenin not kısmında belirtildiği üzere İnan, görevini yapmakta iken Yüksek Mühendis Mektebi'ndeki hoca ihtiyacından ötürü bakanlık oluru ile terhis edilmiştir. Buna dair belge için bkz. "Mustafa İnan'ın Maarif Vekâleti tarafından görevlendirilmesi".
Açıklama
Hüseyin İnan tarafından bağışlanmıştır.
Anahtar kelimeler
terhis belgeleri, tezkereler, discharge certificates, askerlik, military service
Alıntı