Zaman Harmonikli Gerilimlerin Kafesli Asenkron Makinada Yarattığı Etkilerin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi

dc.contributor.advisor Mergen, A. Faik tr_TR
dc.contributor.author Bayram, Duygu tr_TR
dc.contributor.department Elektrik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Electrical Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-02-19 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-12T12:47:04Z
dc.date.available 2015-05-12T12:47:04Z
dc.date.issued 2009-02-20 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Asenkron makinalar, kontrol amacına yönelik olarak, her zaman saf sinüzoidal gerilimle beslenmeyebilirler. Bu durum, makina içinde zaman harmonikleri oluşmasına neden olur. Zaman harmonikleri, asenkron makinalarda, milde titreşim ve ses gibi problemler oluşturabilir. Bu çalışmada, çeşitli zaman harmoniği bileşenleri içeren kaynaklar bir asenkron makinaya uygulanmış ve problemlere ilişkin performans grafikleri ve alan dağılımları çıkartılmıştır. Sonlu elemanlar yöntemi yardımı ile yapılan bu inceleme sonrasında çıkan sonuçların, analitik sonuçlarla uyuşup uyuşmadığı hakkında yorumlar yapılmıştır. Bu amaçla, sonlu elemanlar yönteminin genel makina analizi ve makinanın harmonik analizindeki yeri açıklanmıştır. Harmonik kavramı ve asenkron makinadaki etkileri detaylı olarak incelenmiştir. Buna ek olarak, çözümde yararlanılan program olan Maxwell 2D ve RMxprt hakkında özet bilgi de, okuyucuyu bilgilendirmek üzere sunulmuş, izlenecek yol ve yöntem açıklanmıştır. Problem ve çözümü sunulmuş, durum analitik sonuçlarla karşılaştırılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract For control reasons, induction machines may not always be fed by pure sinusoidal voltage waveforms. That causes time harmonics to occur within the machine. Time harmonics may cause some problems such as vibrations on the shaft and noise in induction machines. In this study, sources with various time harmonic components have been applied to an induction machine and performance plots and field distributions have been obtained for each problem. This evaluation has been performed through the Finite Elements Method and has been analyzed through a comparison with analytical results. For this aim, the importance of the finite elements method in the analysis of general machinery and the harmonic analysis of electric machines has been explained. Harmonics concept and the effects of harmonics on induction machines have been analyzed. In addition to this, a summary has been prepared in order to inform the reader about the programs used for the analysis, Maxwell 2D and RMxprt and the followed methodology has been explained. The problem analyzed in this study and gives the solution, in comparison to analytical results. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1246
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Elektrik Makinaları tr_TR
dc.subject Zaman Harmoniği tr_TR
dc.subject Sonlu Elemanlar Yöntemi tr_TR
dc.subject Electrical Machines en_US
dc.subject Time Harmonic en_US
dc.subject Finite Element Method en_US
dc.title Zaman Harmonikli Gerilimlerin Kafesli Asenkron Makinada Yarattığı Etkilerin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Finite Element Analysis Of Effects Of Time Harmonic Voltages On Squirrel Cage Induction Machine en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9224.pdf
Boyut:
3.43 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama