Genetik Programlama Yardimi İle Kı’nin Açik Formülasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
Çevik, Abdulkadir
Atmaca, Nihat
Güzelbey, İbrahim H.
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, kırılma mekaniğinde açılma moduna (Kı) göre Gerilme Şiddet Çarpanı’nın (GŞÇ) formülasyonu için Genetik Programlama (GP) kullanılmıştır. GP için eğitim setleri ANSYS paket programı kullanılarak hazırlanmıştır. GP modellenmesi için gerekli tüm işlemler hazır paket program kullanılarak yapılmıştır. Kırılma Mekaniğinde yaygın olarak kullanılan üç değişik geometri için bir GŞÇ formülasyonu elde edilmiştir. Elde edilen bu açık formülasyonun sonuçlarının, ANSYS sonuçları ile oldukça uyumlu sonuçlar verdiği görülmüştür.
In this study, Genetic Programming (GP) is used for the analysis and the formulation of the Stress Intensity Factor (SIF) for the opening mode (KI) of fracture mechanics. The training patterns for Genetic Programming are prepared using ANSYS. All necessary processes for Genetic Programming are conducted using ready package software. A SIF formulation for the three different geometries which are commonly used in fracture mechanics has been obtained. It is shown that the results of the explicit formulation are in good agreement with, ANSYS results.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
Anahtar kelimeler
Alıntı