Malsahibi açısından proje yönetiminin otomasyonu

dc.contributor.advisor Sorguç, Doğan tr_TR
dc.contributor.author Kuruoğlu, Murat tr_TR
dc.contributor.authorID 100651 tr_TR
dc.contributor.department Yapı İşletmesi tr_TR
dc.contributor.department Construction Management en_US
dc.date 1999 tr_TR
dc.date.accessioned 2018-07-10T11:39:25Z
dc.date.available 2018-07-10T11:39:25Z
dc.date.issued 1999 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 tr_TR
dc.description Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999 en_US
dc.description.abstract Proje, istek sahibinin (Mal sahibi) kafasında (hayalinde) canlandırdığı resmin gerçeğe dönüştüğünü görmesiyle (fiziksel olarak ortaya konulması ile) sona eren bir süreçtir. Bu süreç bünyesinde pek çok tarafı (mal sahibi, yüklenici, mimar, mühendis vb.) ve evreyi (Fizibilite, tasarım, ihale, yapım vb.) barındırmaktadır. İnşaat projeleri kendine özgü, tek ve tekrarlanmayan niteliktedir. Kaynaklar çoğu zaman kısıtlı ve proje dış çevrenin etkisi altındadır. İşgücü, makine, malzemenin etkin biçimde kullanılması gelir-giderlerin denetimi, işin minimum maliyet ve optimum sürede bitirilebilmesi, inşaatın özel gereksinimine cevap veren işletmecilik ve mühendislik ortak temeline dayalı bir teknolojinin son yarım yüzyılda geliştirilmesine neden olmuşlardır. Proje yönetimi, bu alana özgün sorunların nasıl ele alınıp çözülebileceğinin anahtarlarını sunmakta, teknoloji seçimi, süre, maliyet, kalite, risk, iş güvenliği, iletişim (Haberleşme.evrak ve arşiv) ve personel yönetiminden oluşmakta ve değişken parametreler olarak "para", "zaman", "kaynak" ile bunlan belirleyen "insanı" kabul etmektedir. Mal sahibinin sorunu olan proje yönetiminin varlığı, kavramlara, etkin iletişime ve sektörün yönetsel kültür öğelerinin iyileştirilmesine bağlı bulunmaktadır. Standartların kullanılması proje yönetim anlayışını geliştirerek kültür öğelerini iyileştirecektir. Bu nedenle proje yönetim sisteminin yerleşmesine engel oluşturan öğelerin eniyilenerek firma ve yönetsel kültür altyapısının gelişmesini sağlayan standart bir dokümantasyonun otomasyonu büyük önem taşımaktadır. Böylece inşaat sektörünün sahip olduğu esnek organizasyonel yapıya kolay uyarlanabilen (var olan yapılan dışlamadan eniyilemeye yönelik) ve günümüz bilgi teknolojilerinden destek alan (bilgisayar ağları ve bilişim çözümleri), ayrıca geçmişe dönük proje enformasyonlannın (Project Historical Data) depolanmasına, aramasına ve analiz yapılmasına uygun ortam yaratılmış olacaktır. Bu çalışmada, yukarıda belirtilen ihtiyacın otomasyon anlayışı çerçevesinde giderilebilmesi amacıyla yapılan (ön) araştırmalar (Mal sahibi sistemi, Yüklenici sorunları, bilişim sorunları ve çözüm önerileri ile bilişime yatkınlık, otomasyon ve otomasyon sistemleri, Mevzuat ile CMAA standarttan) irdelendikten sonra bilgisayar tabanlı bir bilgi akışı otomasyon sistemi oluşturulmuş, bunun dayandığı form ve raporlar tasarlanarak kısa görüntüler halinde arşivlenmiştir. "Malsahipleri için proje yönetiminin otomasyonu" adı altında önerilen sistem ve bunun uygulanabilirliğini göstermek amacıyla geliştirilen yazılım, tümleşik bir model biçiminde ortaya konmuştur. Böylece sunulan proje yönetim otomasyonu, oluşturulan yazılım, yazılımın yapısı ve kolay kullanım olanağı ile, giriş bölümünde belirtilen insan kültüründen kaynaklanan yönetsel iletişim güçlüğünü ve eğitim yetersizliğini ortadan kaldıracak niteliktedir.  tr_TR
dc.description.abstract Project is a process that terminates when the owner sees the picture dreamed in his/her mind, transformed into reality. This process consists of many parties (Owner, contractor, architect, engineer) and phases (feasibility, design, bidding, construction etc.) However, the construction projects are peculiar, unique; they do not repeat themself. The resources are often limited and they are under the influence of the external effects. In order to use -the labour force, machines, materials and money in an efficient way under the influence of the external effects; thus performing the project in optimum time and at a minimum cost, the technology is developed on a scientific basis in last five decades satisfying specific requirement. This is called as Project Management. The project management consists of technology selection, time, cost, quality, risk, work safety, communication (correspondence, documents and archive) and personnel management. It considers "money", "time", "resource" and "human" factors as variable parameters. The development of project management, is the concern of the owner. It relates to concepts, efficient communication and the improvement of the managerial-cultural properties of the sector. The use of the standards will develop the project management concepts and will improve the cultural characteristics. For this reason an automation system which will develop the managerial cultural basis of project management through optimisation of the factors preventing its use. It will thus provide standard documentation suitable to the requirements of the construction industry for flexible organisational structures and using the current information technologies moreover for creating a suitable medium for storing, searching and analysing the project historical data. Aim of this study, to satisfy the need above mentioned in automation. In this context the pre-research works on (owner system, contractor problems, software and computer problems, solutions, communication suitability, automation and automation systems, laws and CMAA standards) are discussed. The computer based automation system is developed with forms and reports archived as short images providing information flow. In this system called "project management automation system (PMOS)". The author has developed the automation system software in a computer network environment to compensate the managerial communication shortcoming. It thus provides an efficient communication and information flow and archives medium considering the organisational culture in a developing (Turkish) construction sector. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree Ph.D. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/16398
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Mal sahibi tr_TR
dc.subject Otomasyon tr_TR
dc.subject Proje yönetimi tr_TR
dc.subject Owner en_US
dc.subject Automation en_US
dc.subject Project management en_US
dc.title Malsahibi açısından proje yönetiminin otomasyonu tr_TR
dc.title.alternative Project management automation for construction owner's en_US
dc.type doctoralThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
100651.pdf
Boyut:
10.46 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama