Şirket Birleşme Ve Devralmalarında İnsan Kaynaklarının Rolleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Demirbağ, Ayşegül
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, şirket birleşme ve satın almalarında insan kaynakları biriminin rolleri ve bu alandaki uygulamalar incelenerek üç evreli bir birleşme ve satın alma modeli çizilmiş ve bu evrelerde kullanılacak yardımcı araçlar tanımlanmıştır. Şirket birleşme ve satın almaların başarısı için kritik öneme sahip örgüt kültürünün tespit edilmesinde kullanılmak üzere bir anket oluşturulmuştur. Ayrıca ayrıntılı inceleme sürecinde kullanılmak üzere bir bilgi kontrol listesi hazırlanmıştır. Uluslar arası birleşme ve satın almalar için bilgi kontrol listelerinde yer alacak konular belirtilmiştir. Türkiye’deki bir satın alma faaliyetinde yapılan uygulama ile oluşturulan model ve yardımcı araçlar kullanılarak sonuçları değerlendirilmiştir. Birleşme ve satın almalarda insan kaynakları faaliyetlerinin ve insan kaynakları biriminin gerekliliği vurgulanmıştır.
In this study, the roles of human resources department and the applications about human resources are studied at mergers and acquisitions. A model with three phases is formed for mergers and acquisitions. Also the tools that used at these phases were defined. One of these tools is organizational culture survey that is used to determine the culture of organization which is a critical success factor for the achievement of mergers and acquisitions. Furthermore a check list was formed to use at the phase of due diligence. For international mergers and acquisitions, the issues in check lists were also determined. These model and tools were used at an acquisition in Turkey and the results were evaluated Activities of human resources and the necessity of human resources department at mergers and acquisitions were emphasized.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Şirket Birleşmeleri, Şirket Satınalmaları, Örgüt Kültürü, Mergers, Acquisitions, Organizational Culture
Alıntı