Iso 9000 Kalite Güvencesi Sistemi Ve Yapılan Yatırımın Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
1995
Yazarlar
Unan, M. Neslin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Globalleşen sanayi ve ticaret beraberinde yoğun bir rekabeti getirmiş, bu ortamda da kalite en önemli rekabet unsuru olarak ortaya çıkmıştır. Yine bu günlerin ilgi odağı olan AT ISO 9000 standardını zorunlu hale getirmiş, bunun sonucunda ihracat yapan firmalar pazar paylarını kaybetmemek için kalite sistemlerinde bir iyileştirme gündeme getirmişlerdir. Bunun da ötesinde Türkiye'nin gümrük birliğine üyeliği yaklaşırken, iç piyasaya çalışan firmalar için kalite, bir tehdit unsuru olmaktadır. Çoğu organizasyon kaliteli üretimin bilincine varmış ve bu konuda çalışmalarım sürdürmektedir. Bu çalışma ISO 9000 kalite güvencesi uygulamasına yönelik yapılmış bir araştırmadır. Çalışmanın birinci ve ikinci bölümlerinde kalite kavramları üzerine bir literatür çalışması yapılmıştır. Aynı zamanda kalite maliyetlerini oluşturan kalemler belirlenmiş ve incelenmiştir. Üçüncü bölümde toplam kalite felsefesi irdelenmiş, kalite güvencesi standartları ile olan ortak özellikleri ve ayrıldıkları noktalar üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde bir kalite güvencesi standardı olan ISO 9000'in uygulanması sırasında gözden geçirilmesi gereken ve aşağıda belirtilen 20 ana madde detaylı bir şekilde anlatılmıştır : 1- Yönetim Sorumluluğu 2- Kalite Sistemi 3- Sözleşmenin/Gözden Geçirilmesi 4- Tasarım Kontrolü 5- Doküman Kontrolü 6- Satmalma 7- Alıcının Temin Ettiği Ürün 8- Ürün Tanımı ve İzlenebilirliği 9- Proses Kontrolü 10- Muayene ve Deney 1 1- Muayene, Deney ve ölçme Teçhizatı 12- Muayene ve Deney Durumu 13- Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü 14- Düzeltici Önlem 15- Taşıma, Depolama, Ambalajlama, Saklama ve Dağıtım 16- Kalite Kayıtlan 17- Dahili Sistem Denetimi 18- Eğitim 19- Servis 20- İstatistiksel Teknikler Beşinci bölümde ISO 9000 belgesine sahip olmak isteyen firmaların izlemesi gerek adımlar ve hazırlamanması gereken belgelere örnekler yer almaktadır. Altıncı bölümde ise ISO 9000 yatırımının geri ödeme süresi üzerine bir uygulama mevcuttur. Sonuç bölümünde, değişik enflasyon ve net karlılık değerlerine göre yapılan uygulamaya ait yorumlar ve ISO 9000 üzerine Türkiye çapında gerçekleştirilen bir anket yeralmaktadır.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995
Thesis (M.Sc. ) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1995
Anahtar kelimeler
ISO 9000; Kalite güvence sistemi; Yatırım analizi, ISO 9000 ;Quality assurance system ;Investment analysis
Alıntı