Hastane Atıklarının Yönetiminde Atık Minimizasyonu

dc.contributor.advisor Talınlı, İlhan tr_TR
dc.contributor.author Eskitürk, Aslıhan tr_TR
dc.contributor.department Çevre Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Engineering en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-09T11:37:25Z
dc.date.available 2015-09-09T11:37:25Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, hastanelerden kaynaklanan atıkların yönetiminde, Çevre Yönetim Sisteminin önemli bir bölümü olan, atık minimizasyonu araştırılmıştır. Acıbadem Hastanesi, bu çalışmada pilot hastane olarak belirlenmiş ve atık akımları için atık minimizasyonu çalışması uygulanmış, elde edilen sonuçlar ışığında, bazı öneriler getirilmiştir. Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili yasal çerçeve, politika, planlama aşamaları ve geçerli standartlar ele alınmış, Türkiye’de geçerli yönetmeliklerle, A.B.D.’de konu ile ilgili yasalar ve yaklaşımlar incelenmiş, hastaneler için atık minimizasyonu uygulaması için gerekli veriler belirlenmiş, hastanelerde mevcut atık akımları ile kirlenme profili çıkarılmış, atık minimizasyonu yönergeleri kullanılarak örnek hastane için yönetim sistemi çalışması yapılmış, buradan hareketle yönetmelikte uygulama eksiklikleri gözlemlenmiş, sayısal ve istatistiksel veriler tartışılmış ve en son olarak maliyet analizi için de bir yaklaşım getirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the waste minimization, one of the important part of the Environmental Management System, is analysed for the management of hospital wastes. Acıbadem Hospital is used for the case study, to apply the waste minimization opportunities for the determined waste streams and in the light of the results of the case study, some suggestions are recommended. Legal districts related to the Environmental Management System, politics, planning phases and standards are investigated, the present requirements in Turkey, Law Codes and approaches in U.S.A. are studied, the polution profile and the current waste streams in hospitals are determined, regarding the waste minimization guides used at the case study the application deficiencies of the Code are determined and the differences of quantitative and statistical data are discussed. Finally, an approach for the cost analysis is also given. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9220
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Çevre Yönetim Sistemi tr_TR
dc.subject Tıbbi Atık tr_TR
dc.subject Hastane Atık Akımları tr_TR
dc.subject Atık Minimizasyonu tr_TR
dc.subject Environmental Management System en_US
dc.subject Medical Waste en_US
dc.subject Hospital Waste Streams en_US
dc.subject Waste Minimization en_US
dc.title Hastane Atıklarının Yönetiminde Atık Minimizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Waste Minimization In Hospital Waste Management en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1498.pdf
Boyut:
5.1 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama