Toplam Kalite Yönetimi Ve Sigorta Sektöründe Tky Uygulanmasında Eğitim Ve Bilgi Akışı

thumbnail.default.alt
Tarih
1996
Yazarlar
Öztürk, Serpil
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
"Toplam Kalite" anlayışının uygulamaya geçmesi için ilk ve tek önemli şart, tüm yapının eğitimi ve Toplam Kalite Yönetimi davranış biçimlerinin geliştirilmesidir. Kalite felsefe olarak benimsendikten sonra tüm yapıya ulaşması ve etkin olabilmesi için eğitim ilk basamaktır. Kalite eğitim ile başlayacak, devam edecek ve yapıya yerleşecektir. Bu çalışmada Toplam Kalite, Toplam Kalite Yönetimi ve hizmet sektörü hakkında genel bilgiler verildikten sonra, TKY hizmet sektörü açısından irdelenmeye çalışılmıştır. Hizmet sektöründen örnek olarak sigortacılık ele alınmıştır. Sigortacılık ile ilgili temel kavramlara yer verilmiş ve TKY için gerekli olan eğitim ve doğru ve kaliteli bilgi akışı için örnek sistem tasarımı yapılmıştır. Gümrük Birliği'nin sigortacılık sektörüne etkisi ve sektörün Avrupa Birliği ile entegrasyonu hakkında görüşlere yer verilmiştir. Avrupa Birliği'ne geçiş öncesi sigorta sektörünün durumu ve geçiş gerçekleşirse sektöre getilerinin neler olacağı konusuna değinilmiştir. Örnek eğitim sisteminde sigorta sektöründe çalışanlar ve sektörle ilişkili olan ve eğitilmesi gereken topluluklar belirilenmiş ve hepsi için ayrı ayrı eğitim programları hazırlanmıştır. Ayrıca tüm yapı için bakıldığında eğitimin etkinliğinin ölçülebilmesi için yöntemler geliştirilmeye çalıştırılmıştır. Ayrıca yapılan çalışmaya referans olarak başvurulduğunda faydalanılmak üzere Türkiye'de kalite ile ilgili eğitim veren firmaların listesi verilmiştir (ulaşılabilenlerin telefon ve adresleri ile birlikte). Sigorta şirketleri gibi hizmet üreten sektörlerde bilginin doğru, zamanında ve güvenilir akışı önemlidir. Buradan yola çıkarak sigorta şirketleri için bilginin akış kaynaklarından biri olan yazılı iletişim standartları için örnek bir sistem geliştirilmiştir.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996
Thesis (M.Sc. ) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1996
Anahtar kelimeler
Bilgi akışı ; Sigorta sektörü; Toplam kalite yönetimi, Information flow ;Insurance sector ;Total quality management
Alıntı