Pilot Bir Bölgede Talep Yönlü Yönetim Stratejilerinin Uygulanması Yoluyla Konutlarda Enerji Tasarrufu Elde Edilmesi

dc.contributor.advisor Gürleyen, Fuat tr_TR
dc.contributor.author Onar, Gökhan tr_TR
dc.contributor.department Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Control and Otomation Engineering en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 24.02.2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-15T17:03:19Z
dc.date.available 2015-06-15T17:03:19Z
dc.date.issued 07.07.2008 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract 1900’lerin başından bu yana hızla sanayileşme sürecine giren dünyamızda enerjiye duyulan ihtiyaç her geçen gün biraz daha artmaktadır. Bununla birlikte, enerji üretiminde kullandığımız fosil yakıtlarının rezervleri de aynı süreçte hızlı bir şekilde azalmaktadır. Yapılan araştırmalar ve bilimsel çalışmalar neticesinde bu yüzyılın ikinci yarısında petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlarının rezervlerinin tamamına yakınının kullanılmış olacağı ve bu yakıt rezervlerinin tükeneceği yönündedir. Son yirmi yıl içerisinde başta A.B.D ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere bir çok ülkede enerjinin verimli kullanılmasına yönelik pek çok çalışma yapılmış ve bu çalışmaların bir kısmı hayata geçirilmiştir. Tezimizde amaçlanan, ülkemiz için de son derece büyük önem arz eden enerjinin verimli kullanılması konusunda konutlarımızda yapacağımız çok basit uygulamaları, bu uygulamalar neticesinde ne kadar enerji tasarrufu yapılabileceğini ve bu uygulamaların talep yönlü yönetim stratejileri kullanılarak tüm ülke geneline yayılıp yayılamayacağını göstermek olacaktır. Tez çalışmamızın ilk aşamasında talep yönlü yönetim stratejileri hakkında genel açıklamalara değinilmiş; talep yönlü yönetimin yararları, uygulama adımları ve talep yönlü yönetim programlarının tasarımı hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra dünya üzerinde uygulanmış talep yönlü yönetim stratejileri ile ilgili örnekler verilmiş ve pilot bölge olarak seçtiğimiz Samsun ilinde konutlarda enerji tasarrufu yapılabilmesi için önerilen son kullanıcı teknolojilerinin sağlayacağı enerji tasarrufu miktarı Devlet İstatistik Enstitüsü’nden alınan veriler ışığında hesaplanmış, yorumlar yapılmıştır. Tez çalışmamızın sonuç kısmında ise elde ettiğimiz verileri yorumlayarak enerjinin verimli kullanılması noktasında talep yönlü yönetim stratejilerinin ne şekilde uygulanabileceği, bu stratejilerin devletin enerji politikasının bir parçası olup olamayacağı tartışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract As a result of industrial revolution at 1900’s, the need for the energy is increasing day by day. However, the reserves of fossil fuels are decreasing by increasing energy consumptions. The academically researches shows that in the second part of this century, the reserves of fossil fuels will end up. In the last twenty years, there are many researches and studies over energy saving and energy efficiency and some of these studies were applied to real world. The aim of this study is to describe basic energy saving applications in our residential areas, to calculate the amount of energy saving by these applications and to discuss about these applications if they can be applied at whole country by using demand side management strategies. In the first chapter of our study; a brief general descriptions of demand side management strategies were given, also the benefits of demand side management, steps in typical demand side management program and the design of demand side management programs were studied in a detailed way. After that, the examples of demand side management applications from other countries were given and the calculations in our randomly selected city Samsun were studied by using statistical data of Turkish Statistical Institute and results were discussed. In the result chapter of our study, it was discussed how demand side management strategies can be applied for energy efficiency and energy saving in our residential areas by analyzing the results of our calculations. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5254
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject enerji verimliliği tr_TR
dc.subject enerji tasarrufu tr_TR
dc.subject talep yönlü yönetim tr_TR
dc.subject energy efficiency en_US
dc.subject energy saving en_US
dc.subject demand side management en_US
dc.title Pilot Bir Bölgede Talep Yönlü Yönetim Stratejilerinin Uygulanması Yoluyla Konutlarda Enerji Tasarrufu Elde Edilmesi tr_TR
dc.title.alternative Energy Saving At Residental Areas By Applying Demand Side Management Strategies In A Pilot Area en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7925.pdf
Boyut:
1.12 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama