İstanbul’da Bir Sûfi Cemi; Fatih Semti-rifâî Muharrem Ayini Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2014
Yazarlar
Özkılıç, Hüseyin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Fatih Rifâî sûfilerinin 1 Aralık 2011 tarihinde icra ettiği bir Muharrem mukabelesini ele alan bu çalışma muhtelif kısımlardan oluşmaktadır. Giriş bölümünden sonra tez içerisinde sıkça kullanılan bazı terimlerin anlamlarının açıklandığı bir bölüm yer almaktadır. Çalışmanın devamında ise gözlem konusu olan Fatih Rifâîleri'nin fikir önderlerinin geçmişten günümüze, sanat ve müziğe yaptığı katkıları anlatan bir bölüm bulunmaktadır. Çalışmanın iskeletini teşkil eden bölüm ise ayinin detaylarıyla tespit edildiği bölümdür. Bu bölümde "Rifâî sûfi ayini" müzikolojik yöntemlerle ele alınıp açıklanmıştır. Tezin son bölümünde ise uzmanlarla yapılan röportajlar yer almaktadır. Röportajlar bölümünden sonraki "ekler" bölümünde, ayin sırasında icra edilen eserlere ait güfte metinleri yer almaktadır.
This study examines ritual of the Fatih Rifâî sûfis that was performed on December 1st 2011 and is comprised of various sections. Following the introduction, a section that is dedicated to the description of some of the key concepts that are used frequently throughout the thesis will be provided. The remainder of the study, in turn, entails a detailed analysis of the contributions of the ideational pioneers of Fatih Rifâîleri, reflecting on their contributions to arts and music. At the heart of this study lies a section that scrutinizes the zikir ritual. The concluding section of the thesis, in turn, offers a collection of interviews conducted with numerous experts on the subject. The Appendix includes the scripts of the compositions that sûfis perform during the ritual.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2014
Anahtar kelimeler
Müzik, Cem, Dini müzik, Dini tören, Rifai tarikatı, Sufi, Tarikatlar, Zikir, Music, Cem, Religious music, Ritual, Rifai religious order, Sufi, Religious orders, Mention
Alıntı