Deprem Yükü Etkisi Altındaki Büyük Boşluklu Döşemelerde Gerilme Yayılışının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Şen, Bülent
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, Yeni Türkiye Deprem Yönetmeliği’nde belirtilen büyük boşluğa sahip bir döşemenin gerilme analizi yapılmıştır. Boşluktan dolayı döşemede rijitlik özelliğini kaybetme riski vardır. Bu nedenle de tanımlanan sınır değere sahip bir yapıda bu değerin ne kadar risk taşıdığı incelenmiştir. Yapılan incelemeler ışığı altında yeni deprem yönetmeliğinde verilen sınırın yapılar için uygun ve güvenli bir değer oluşturacağı anlaşılmıştır.
In this study the effects of the earthquake loads on the behaviors of gapped floor covering in high buildingsis examined. The types or irregular structures are explained in the New Turkish Earthquake Code is prepared. One of them is gapped floors. The in-plane stiffness of the floors is large enough in comparison with lateral stiffness of the vertical structural elements, so that a rigit floor diaphragm behavior may be assumed. Different structural systems are used under the seismic force. The effect causing the irregularity is defined. The structural irregularities are classified due to these causes. We studied about slabs in the large gapped. The result of the study to the bagged slabs under the seismic forces is saved if gaps are not over the enough value.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Döşeme, Boşluklu döşeme, Döşeme gerilmesi, Slab, Gapped Slab, Strength of Slab
Alıntı