Uzun Süre Etkili Priz Geciktirici Katkının Portland Çimentolu Harç Özelliklerine Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Uludoğan, Hamit
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, uzun süre etkili priz geciktirici katkının taze ve sertleşmiş çimentolu harçların özelliklerine etkisi incelenmiştir. Deneylerde, PÇ 42,5 normal portland çimentosu kullanılmıştır. Karışımların çimento dozajları 300, 400 ve 500 kg/m3’dür. Karışımlarda sabit işlenebilmeyi sağlamak için her dozaj için farklı su/çimento oranı bulunmuştur. Bütün dozajlarda uzun süre etkili priz geciktirici katkı harçlara farklı zamanlarda katılmıştır ve harçların 4 saat boyunca taze özellikleri kontrol altında tutulmuştur. Karışımların zamanla oluşan işlenebilme kaybı ve priz başlangıç süreleri belirlenmiştir. Numuneler üzerinde 7, 28 ve 56. günlerde ultrases hızı, eğilme ve basınç mukavemeti deneyleri yapılmıştır. Deney sonuçları, çimento dozajının artmasıyla uzun süre etkili priz geciktirici katkının taze ve sertleşmiş harç özelliklerine etkisinin arttığını göstermiştir.
In this study, the effect of extended set control admixture on the fresh and harden properties of cement mortars was examined. In the experiements, PÇ 42,5 portland cement was used. The cement dosages in the mixes were 300, 400 and 500 kg/m3. Different water/cement ratios were found for each dosage to provide the same workability for the mixes. Extended set control admixture was added into the mortar at different times for each dosage and the fresh properties of the mortars were monitored during 4 hours. The loss in consistency by the time and the initial setting time of the mixes were determined. Ultrasonic pulse velocity, flexural and compressive strength testing were performed on specimens at the ages of 7, 28 and 56 days. Tests results showed that the effect of extended set control admixture on the fresh and harden state properties of mortars increases when the cement dosage increases
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Harç, Uzun süre etkili priz geciktirici katkı, Mortar, Extended Set Control Admixture
Alıntı