Türkiye B2c Elektronik Ticaret Sektörü Üzerine Senaryo Planlama

thumbnail.default.placeholder
Tarih
Yazarlar
Dölek, Bülent
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Profesör Godet in senaryo planlama metodu kullanılarak elektronik ticaret konusunda akademik ve/veya profesyonel tecrübeye sahip uzmanların fikirleri doğrultusunda Türkiye deki elektronik ticaret sektörünün anahtar değişkenleri, bu anahtar değişkenler üzerinde çeşitli amaçlara sahip aktörler ve bu aktörlerin çatıştığı mücadele alanları, mücadele alanlarındaki olası uzlaşıklıklar ve karşıtlıklar tespit edilmiştir. Bu aşamanın ardırdan iç ve dış dinamikleri belirlenen elektronik ticaret sektörü için gelecekle ilgili hipotezler üretilmiş ve bu hipotezlerin birer kombinasyonu olan senaryoların olasılıkları hesaplanmıştır. Porter ın sektörden veya şirketten bağımsız, jenerik stratejileri, Türkiye deki elektronik ticaret sektörü için en muhtemel üç senaryo açısından değerlendirilmiştir. Tüm bu çalışmanın sonucunda, Türkiye de elektronik ticaret sektöründe, gelecekte yoğun rekabet veya tüketici egemenliği yönünde gelişmeler olabileceği ve odaklanma stratejisi nin bu gelişmelere en fazla uyum sağlayabilecek strateji olduğu ifade edilmiştir. Çalışmada uygulama kısmı haricinde elektronik ticaret hakkında kavramsal bilgilere ve Profesör Godet in senaryo planlama metodu hakkında tanıtıcı bölümlere yer verilmiştir.
In this study, the key variables of the e-commerce market in Turkey, the actors which have some objectives about the key variables, the battlefields where the actors have conflicts and possible convergences and divergences at the battlefields were defined. These definitions were done by using Professor Godet s scenario planning method which needs experts ideas who all have academic and/or professional experience in e-commerce. And then, the hypothesises were made about e-commerce market, which internal and external dynamics have already been defined, and the possibilities of scenarios which are the combinations of hypothesis are calculated. Based on the three most probable scenarios about the e-commerce market in Turkey, Porter s generic strategies which are independent from any sector or any firm were evaluated. The outcome of this study underlines that there will be either an intense competition or consumer dominance in the future of the Turkish e-commerce sector and recommends that focus strategy will be a more appropriate strategy compared to the other Porter s strategies. This study also consists conceptual knowledge about e-commerce and information about Professor Godet s scenario method besides the method application developed by the author.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Senaryo Planlama, Stratejik Planlama, Elektronik Ticaret, Scenario Planning, Strategic Planning, Electronic Commerce
Alıntı