Beyaz Eşya Sektöründeki Alıcı-satıcı İlişkilerine Crm Yaklaşımı-vaka Analizi

dc.contributor.advisor Burnaz, Şebnem tr_TR
dc.contributor.author Koç, Nihan tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2004 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-03-12 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-08T07:40:47Z
dc.date.available 2015-12-08T07:40:47Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004 en_US
dc.description.abstract Günümüzde tedarikçi ve endüstriyel müşteri ilişkileri değişikliğe uğramış, ve istikarlı alıcı-satıcı ilişkisi, iyi bir iş ortamı sağlayabilmek için bir ön şart olmuştur. Düşük fiyat talepleri, kar oranlarının azalması, kısalan ürün yaşam eğrileri ve global rekabet endüstriyel pazarda faaliyet gösteren tedarikçi ve müşterilerin daha sağlam ilişkiler içinde olması gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Sonuç olarak, ilişkilerin yönetimi, hem müşterinin hem de tedarikçinin pazarda rekabet edebilirliğini etkileyen faktörlerden birisi olması nedeniyle daha da önem kazanmıştır. Bu tezin bulguları endüstriyel pazarda alıcı-satıcı ilişkileri için geliştirilen bir modelin beyaz eşya sektörü göz önünde tutularak özelleştirilmiş şeklini, beyaz eşya sektöründeki alıcı-satıcı ilişkilerinin incelenmesine yönelik bir vaka çalışması ve vaka çalışması yapılan şirketin analizi olarak değerlendirilebilir. Model, vaka analizi yapılan ve beyaz eşya sanayiinde tedarikçi olarak faaliyet gösteren şirket gözönünde bulundurularak geliştirilmiştir ancak beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin alıcı-satıcı ilişkilerine yönelik olarak genelleştirilebilir. Tez, ampirik bir çalışmayı kapsamakta olup yapılan görüşmeler ve ikincil veri baz alınarak hazırlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The relationship between suppliers and industrial buyers has changed, so nowadays stable relationships between suppliers and customers is a prerequisite for a good business climate. Demand for lower prices, decrease in profit margins, shorter product life cycles and global competition are some of the forces affecting suppliers and customers in the industrial market to have stronger relationships. As a result, the management of relationships between companies has become more important since success of the relationships is one of the factors that determine the competitiveness of both the buyer and the seller. The findings of this thesis are a customized model for buyer-seller relationships in white goods sector; considering a developed model for industrial markets, a case study about the analysis of the buyer-seller relationships in white goods sector and the analysis of the case company. The model is developed considering the case company, who is operating in white goods sector as a supplier, but can be generalized to the whole white goods sector. This thesis includes an empirical study based on the interview findings and secondary data. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11186
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject CRM tr_TR
dc.subject Endüstriyel Pazarlar tr_TR
dc.subject Beyaz Eşya Sektörü tr_TR
dc.subject Alıcı-Satıcı İlişkileri tr_TR
dc.subject CRM en_US
dc.subject Industrial Markets en_US
dc.subject White Goods Sector en_US
dc.subject Buyer-Seller Relationships en_US
dc.title Beyaz Eşya Sektöründeki Alıcı-satıcı İlişkilerine Crm Yaklaşımı-vaka Analizi tr_TR
dc.title.alternative A Crm Approach To Buyer-seller Relationships In White Goods Sector: A Case Analysis en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8393.pdf
Boyut:
8.76 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama