İletim Yolu Analizi Metodunun Bir Araç Üzerinde Uygulanması

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-02
Yazarlar
Savran, Başar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde, taşıt gürültü ve titreşim performansı, sürüş kalitesi ve seyahat konforu açısından büyük önem taşımaktadır. Birçok parametreye bağlı olarak ortaya çıkan araç titreşim ve gürültüsünün konforlu bir sürüş sağlayacak şekilde optimize edilmesi gerekmektedir. Otomobil gibi birçok alt sistemden oluşan karmaşık yapılarda, gürültü ve titreşim çeşitli kaynaklardan yayılabilmektedir. Çeşitli kaynaklardan ortaya çıkan bu gürültü ve titreşimler yapısal yolla veya hava iletimi yolu ile kabin içerisine iletilir. Motor bağlantı noktaları, egzoz sistemi bağlantıları, süspansiyonlar ve hatta dolaylı olarak kam mili bile yolcu kabinine iletilen titreşim ve gürültünün sebebi olabilir. Aynı şekilde, egzozdan ve emme manifoldundan hava yolu iletimi sonucu yolcu kabinine titreşim ve gürültü iletilmektedir. Bazı iletim yolları belirli bir frekansta rahatsız edici titreşim ve gürültüye sebebiyet vermekte ve bu vibro-akustik hisler kullanıcılar tarafından rahatsızlık olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle, İletim Yolu Analizi metodu kullanılarak kaynaktan alıcıya aktarılan her bir enerji iletim yolunun aracın titreşim ve gürültüsüne ne kadar etki ettiğinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu yöntem ile kaynaklar ve iletim yolları belirlenerek hangi iletim yolunun iyileştirilmesi gerektiği açıkça ortaya çıkar ve istenilen araç karakteristiklerini sağlamak için tasarımlar optimize edilebilir. Bu çalışmada, gürültü ve titreşimin temelleri, araç gürültü kaynaklarının ve iletim yollarının belirlenmesi ve NVH ölçümlerinin yapılması gibi bazı önemli bilgilere yer verilmiş ve araç içerisindeki toplam gürültünün İletim Yolu Analizi metodu kullanılarak nasıl belirlenmesi gerektiği anlatılmıştır. Ayrıca bu çalışma ile İletim Yolu Analizinin bir araç üzerinde uygulanması da detaylı olarak aktarılmaktadır.
Nowadays, vehicle noise and vibration performance has a great impact on drive quality and travel comfort. Vehicle vibration and noise which emerge depending on the various parameters can be optimize regarding to provide a comfortable drive. The noise and vibrations on the complex structures such as automobile which consist of a numerous subsystems could be come out from the various sources. These noise and vibrations emerged from various sources are transmitted to the vehicle cabin by structure or airborne transfer paths. Engine mounts, exhaust mounts, suspension components and even indirectly the camshaft could be the reason of these transmitted noise and vibrations sources. Similarly, exhaust and intake manifold are transmitting noise and vibrations by airborne transfer. Some of the transfer paths on specific frequencies cause a disturbing noise and vibrations which can also be described by the passenger as disturbing vibro-acoustic feelings. Therefore, Transfer Path Analysis method plays an important role on determining the energy transfer paths between the sources and the receivers to notice the contribution of each path. The paths and the sources can be easily determined and the modification necessity on some of the paths can be obviously seen while applying this method. Transfer Path Analysis also gives a chance to satisfy intended vehicle characteristic by optimizing the components’ design. In this study, some of the basic information about noise and vibration fundamentals, determination of the sources and transfer paths, applications of the NVH measurements have been given and the total interior noise on the cabin has been determined using the Transfer Path Analysis. Moreover, in this study, the application of the Transfer Path Analysis on a car has been explained in details.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
NVH, İletim Yolu Analizi, Vibro-akustik, NVH, Transfer Path Analysis, Vibro-acoustic
Alıntı