Bazı Anisotropik Uzaylarda Sachs-wolfe Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-07-03
Yazarlar
Zorba, Utku
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Astrofiziksel gözlemler büyük ölçeklerde evrenin homojen (her noktadaki enerji yoğunluğu aynı) , izotrop (her doğrultudaki radyasyon aynı) ve hemen hemen düz olduğunu göstermektedir. Günümüzdeki gözlemlere göre evreni en iyi tanımlayan model düz (k=0) Friedmann-Robertson-Walker (FRW) uzayıdır. FRW modeli uzaysal olarak homojen ve her doğrultuda aynı ölçekte genişleme faktörüyle zamanla genişlemekte yani izotroptur. Ancak, FRW modeli Kozmik Mikrodalga Fon (CMB) radyasyonundaki anizotropi, evrendeki madde dağılımı ve galaksilerin oluşumu gibi sorulara cevap verememektedir.
Astrophysical observations show that universe is homogeneous (energy density is the same at all points), isotropic (radiation comimg from all directions are the same) and almost flat on large scale. The best candidate metric defining the universe is Friedmann RobertsonWalker (FRW) which is homogeneous  and isotropic.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Kozmoloji, sachs-wolfe Etkisi, genel Görelilik, bıanchı Sınıflandırılması, kozmolojik Pertürbasyon., Cosmology, sachs-wolfe Effect, general Relativity, bianchi Classification, cosmological Perturbation.
Alıntı