Ayarlı Kütlesel Sönümleyicilerin Açık Deniz Yapılarına Uygulanması

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
Bakioğlu, Mehmet
Aldemir, Ünal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, üzerine ayarlı kütlesel sönümleyici yerleştirilmiş bir deniz yapısına bir geminin yanaşma probleminin modellemesi ve sayısal çözümü sunulmuştur. Platform ve gemi arasındaki dönme ve hidrodinamik etkileşimkuvvetleri basitlik açısından ihmal edilmiştir. Usturmaça ve kazıklar lineer olmayan yaylar ile modellenmiştir. Sayısal analizde Wilson-θ metodu durum vektörü kavramı ile kullanılmıştır. Ayarlı kütlesel sönümleyicinin sistem cevabına ve enerji dağılımına etkisi sayısal olarak araştırılmış ve sonuçlar tartışılmıştır.
The modeling and numerical solution for berthing a ship to a nonlinear flexible marine structure equipped with a passive tuned mass damper are studied. For simplicity; rotations and hydrodynamic interaction between the platform and the ship are ignored. Fenders and piles are modelled by nonlinear springs. In the numerical analysis, Wilson-θ method is used with the state vector concept. The effects of the tuned mass damper on the system response and energy distribution are investigated numerically and the results are discussed.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
Anahtar kelimeler
Alıntı