Antor 3ld 510 Dizel Motorun Tek Döngülü Mr-1 Tipli Yeni Yanma Odası Ve Emme Portu Geometrisi Uygulayarak Modernizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gökbel, Ruhi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ANADOLU MOTOR fabrikasında üretilen 3 LD 510 motorun ilk olarak standart parçalarla performans karakteristikleri belirlenmiştir. Daha sonra motorumuzu geliştirmek için 2 farklı motor parçasının tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bunun için optimum yanmayı sağlayan yanma kanunu çıkarılarak MR-1 yanma odalı piston tasarımı yapılmıştır. Tasarlanan yeni MR-1 yanma odalı pistonun motora takılarak, motorumuzun optimum yakıt ayar değerleri (püskürtme avansı, enjektör püskürtme basıncı ve enjektör çıkıntı yüksekliği) tespit edilmiştir. Daha sonra ise yeni emme portu geometrili silindir kafamızın tasarımını gerçekleştirdik. Silindir kafamızın tasarımında motorumuzun volumetrik verimini artırmasını ve yanmayı iyileştirmesini kriter olarak ele aldık. Böylelikle motorumuzun performansını artırıp, özgül yakıt tüketiminin ve is emisyonunun düşmesini sağladık. Tasarımı yapılan her parçada ve motor konfigürasyonunda performans karakteristiklerinin ve is emisyonunun değerleri belirlenerek, standart motorumuzun değerleri ile karşılaştırma yapılmıştır. Bu şekilde yapılan geliştirmenin oranı ortaya çıkmıştır. Deney motorunun yüklenmesi Borghi-Saveri marka ve tip bir elektromanyetik fren ile yapılmıştır. Deneyler sırasında ilk olarak test edilen standart motorun performans değerleri alınarak referans olarak kabul edilmiş, daha sonra test edilen MR-1 tipli pistonlar ve yeni emme portu geometrisine sahip silindir kafası ile alınan test değerleri, bu referans değer ile mukayese edilmiştir. Böylece elde edilen geliştirmeler takip edilmiştir. En son olarak yapılan geliştirmeler kademe kademe bir tablo halinde gösterilmiştir. Ayrıca bundan sonra 3 LD 510 dizel motor üzerinde yapılabilecek geliştirme çalışmaları için önerilerde bulunulmuştur.
In this study, firstly standard 3LD 510 engines that produced in ANADOLU MOTOR performance characteristics are determined. In addition, two different engine parts are re-designed to improve the motor performance like increasing the power and fuel economy. For this reason, combustion law that provides the optimum combustion is found. Furthermore piston with MR-1 combustion chamber is redesigned in according to optimum combustion law. Optimum engine fuel adjustment and setup (injection advance, injector injection pressure and injector pin height) of the engine with MR-1 type piston is determined. Later, new intake port of the cylinder head is designed. Criterions, in the cylinder head design process are improving and enhancing of the volumetric efficiency and combustion regime. Consequently, the engine performance is increasing on the other side the specific fuel consumption and soot emission is reduced. Engine performance characteristic and soot emission are obtained for all the engine configuration then compare with the standard-reference engine. The improvement ratio of the engine modernization is determined. Borghi-Saveri electromagnetic engine brake type is used to load the engine in the tests. Firstly, the standard engine configuration performance characteristic and soot emission limit is obtained and then accepted a reference value. All engine configuration with MR-1 piston and new intake port cylinder head performance characteristic and soot emission also are determined to compare to each other. In this way, improvement level of modernization is followed. Finally, the improvement that obtained is shown step by step on the table. Additionally, advices are given that apply on the 3LD 510 diesel engine improvements.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Yanma Kanunu, Yanma Odası, Püskürtme avansı, Enjektör püskürtme basıncı, Enjektör çıkıntısı, Emme portu, Performans karakteristikleri, Elektromanyetik fren, Combustion law, Combustion chamber, Injection advance, Injection pressure, Injector pin, Intake port, Performance characteristic, Electromagnetic brake
Alıntı