Basit Makamlarda Bestelenmiş Büyük Formlu Eserlerde Kullanılan Geçkiler

thumbnail.default.alt
Tarih
1991
Yazarlar
Yayla, A. Nesrin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu çalışmada basit makamlarda Kâr, Beste, Ağır Semai, Yürük Semai formlarında yazılmış eserlerde kullanılan geçkiler incelenmiştir. İncelenen makamlarda "geçki " konusunda herhangi bir teknik sınırlamaya rastlanmamış ve incelenen eserlerin % 96'sında geçkiye rastlanmıştır. Tesbit edilen bu geçkilerden bazılarının birçok makamda ortak olarak kullanıldıkları görülmüştür.
This study show the subject of modulation and examine the modulation in works composed with "Basit Makam" in the forms of "Kâr", "Beste", "Ağır Semai", "Yürük Semai" At the end of the examination of teh works composed with "Basit Makam" ve determine which kind of modulation is used in the movement of the "Basit Makam
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1991
Anahtar kelimeler
Müzik, Geçki, Makamlar, Türk müziği, Music, Alignment, Modes, Turkish music
Alıntı