Sözleşme İdaresinde Kalite Güvencesi Ve Kalite Kontrol İle Kik Yapım İşleri Genel Şartnamesi Ve Aıa A201’de Yer Alan İlgili Hükümlerin Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-07
Yazarlar
Aydoğmuş, Ayşegül
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, sözleşme idaresi kavramı ile ilgili ülkemizde KİK Yapım İşleri Genel Şartnamesi’ndeki eksikliklerin saptanması adına AIA A201’de yer alan kalite güvencesi ve kalite kontrol ile ilgili hükümleri incelenmiş ve bu konu ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Yapılan bu incelemenin ardından Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nde sözleşme idaresi kavramı oluşturulması önerilerek, sözleşme idarecisinin görevlerinden biri olan kalite güvencesi ve kalite kontrole ilişkin hükümleri tanımlanmıştır. Ayrıca sözleşme idarecisinin kalite güvencesi ve kalite kontrole ilişkin yetki sınırları ile ilgili de önerilerde bulunulmuştur. Sözleşme İdarecisinin kalite güvencesi ve kalite kontrolüne ilişkin görevlerinin tanımlandığı bu tezde diğer sözleşme idaresi görevlerine ilişkin hükümlerin tanımlanmasının ardından ülkemizdeki KİK Yapım İşleri Genel Şartnamesi’ndeki sözleşme idarecisinin görev tanımının yapılması önerilmiştir.
In this thesis, in order to determine the defects of General Conditions of Turkish Public Work Regulations in means of contract administration concept, judgements of quality assurance and quality control stated in AIA A201 are analyzed and the research is based on this analysis. Following this analysis, the concept of contract administration should be proposed to take place in General Conditions of Turkish Public Work Regulations and the judgements of quality assurance and quality control that are the duties of contract administrator are defined. Moreover the contract administrator’s limitations of authority on quality assurance and quality control are defined. In this thesis, where the duties of contract administrator about quality assurance and quality control are defined, the other contract administration duties are also explained and finally assigning an accurate definition of the duty of the contract administrator in General Conditions of Turkish Public Work Regulations is proposed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Kalite Güvencesi, Kalite Kontrol, Sözleşme İdaresi, Control, Quality Assurance, Contract Administration
Alıntı