Kapılı-ayrık Konut Yerleşmeleri Yakın Çevre Etkilerinin Çevresel Stres Bağlamında İrdelenmesi

dc.contributor.advisor Ünlü, Alper tr_TR
dc.contributor.author Gültekin, Asiye Akgün tr_TR
dc.contributor.authorID 447119 tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-11-01 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-01T19:40:32Z
dc.date.available 2015-07-01T19:40:32Z
dc.date.issued 2013-01-09 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Çalışmada, kapılı topluluk yerleşmelerinin kentsel mekansal ayrışma görünümü olarak ortaya çıkışı, söylem ve teoriler bağlamında incelenmiştir. Ayrışma ve ötekileştirme temelinde ortaya çıkan kapılı topluluk yerleşmeleri, çevresinde yaşayanlarda bir gerilim oluşturmaktadır. Bu bağlamda, çevresel stres açısından kapılı topluluk yerleşmelerinin, çevresinde yaşayanlar tarafından algısına yönelik olarak semantik ve sentaktik analizler yapılmıştır. Farklı sentaktik değerdeki örneklem alanlarda yaşayanlarla, belirlenen çevresel stres parametrelerin algısına yönelik olarak yapılan görüşmeler değerlendirilmiştir. Alan çalışmasında ortaya çıkan sonuçlara göre, farklı kentsel bütünleşme değerlerine sahip kapılı topluluk yerleşmeleri çevresinde yaşayanların, kapılı yerleşimi stres elemanı olarak algılamalarında farklılıklar görülmektedir. Kentsel bütünleşme değeri ile ters orantılı olarak değişim gösteren algısal farklılıklar, gerilim doğurmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, gated community in view of the emergence of settlements in the urban spatial segregation is examined in the context of theories and discourse. Gated community settlements emerged on the basis of otherness and fragmentation creates a tension on the living around. In this context, the semantic and syntactic analysis of gated communities in terms of environmental stress has been done in the perception of the residents living around. Interviews with the determined environmental stress parameters and sampling areas residents of different syntactic value were evaluated for perception. According to the results of the fieldwork, with the different values of the integration of urban settlements around the gated community as differences are seen in the perception of the gated community as stressor. Showing alteration in inverse proportion to the value of urban integration perceptual differences emerges tension. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6337
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kapılı topluluk yerleşmeleri tr_TR
dc.subject kentsel mekansal ayrışma tr_TR
dc.subject ötekileştirme tr_TR
dc.subject çevresel stres tr_TR
dc.subject semantik ve sentaktik değerlendirme tr_TR
dc.subject sembolik sermaye tr_TR
dc.subject Gated residential community en_US
dc.subject otherness en_US
dc.subject urban segregation en_US
dc.subject environmental stress en_US
dc.subject semantic and syntactic measures en_US
dc.subject symbolic capital en_US
dc.title Kapılı-ayrık Konut Yerleşmeleri Yakın Çevre Etkilerinin Çevresel Stres Bağlamında İrdelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Analyse Of The Environmental Effects Of Gated Communities On The Neighborhood In The Context Of Environmental Stress en_US
dc.type doctoralThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
13085.pdf
Boyut:
4.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama