Ağsı Yapılarda Ve Blok Kopolimerlerde Öncü Polisülfon Bazlı Oligomerler

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-03-18
Yazarlar
Dızman, Cemil
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Polisülfon (PSU) asitlere, bazlara ve hidrolize karşı kimyasal dayanıma sahip ve yüksek sıcaklıklarda kullanıma uygun olma özelliği olan yüksek performans polimerlerinden biridir. Bu üstün özelliklerinden dolayı polisülfonlar tıp cihazlarında, besleme sistemlerinde, otomotiv ve elektronik endüstrisinde kullanılırlar. Bu tezin ilk kısmında telekelik stratejisi polisülfonların modifikasyonu için kullanıldı. İlk olarak düşük ve yüksek molekül ağırlıklarına sahip fonksiyonel fenol uçlu polisülfon telekelikler potasyum karbonat varlığında bisfenol-A ve bisklorofenilsülfonun farklı oranlarda kondanzasyon polimerizasyonu ile elde edildi. Daha sonra elde edilen telekelikler çapraz bağlı yapıların hazırlanmasında öncü olmaları için akrilat ve metakrilat grupları ile modifiye edildiler. Tezin ikinci kısmında iskeleti iki ucu metakrilat gruplu polisulfon olan yeni bir sınıf çapraz bağlanabilen oligomerler polisülfon/kil nanokompozitlerin hazırlanması için uygulandı. İn situ ışıkla uyarılmış çapraz bağlama polimerizasyonu kullanılarak inorganik MMT nanotabakaların organik polisülfon matriksinde dağıtılmasıyla polisülfon/montmorilonit (PSU/MMT) nanokompozitler başarılı bir şekilde hazırlandı. Üçüncü bölümde, polisülfon (PSU) birimlerine sahip makroazobaşlatıcı (MAI) 4,4-azobis(4-siyanopentenoik asit) (ACPA) ve PSU oligomerinden esterifikasyon işlemi ile oda sıcaklığında elde edildi. Bu başlatıcı konvansiyonel serbest radikal polimerizasyon metodu kullanılarak blok kopolimerlerin hazırlanmasında kullanıldı. Blok kopolimerler stiren varlığında dimetilformamit (DMF) solüsyonunda ıstıma ile azo gruplarının azo başlatıcıdan kopmasıyla oluşan serbest radikallerden elde edildi. Polimerizasyon zamanının ve makroazobaşlatıcının konsantrasyonunun etkisi çalışıldı.
Polysulfone (PSU) is a highly engineered thermoplastic with chemical resistance to hydrolysis, acids and bases and favorable high temperature properties. Due to these excellent properties, PSU can be used in medical devices, food processing, feeding systems, automotive and electronic industry. In the first part of the thesis, telechelic strategy has been applied for modification of polysulfones. Firstly, functional phenol-ended polysulfone telechelics with low and high molecular weights have been prepared simultaneously by condensation reaction of bisphenol-A and bis (p-chlorophenyl) sulfone with different ratios in the presence of potassium carbonate. After that the obtained telechelics have been modified with acrylate or (meth) acrylate groups in order to be used as polymeric precursors for preparation of cross linkable networks. In the second part, a new class of photo cross linkable oligomers consisting of polysulfone structure as backbone with methacrylate functional groups connected to both ends has been successfully applied for the preparation of polysulfone/clay nanocomposites. Polysulfone/montmorillonite (PSU/MMT) nanocomposites are prepared successfully dispersing the inorganic nanolayers of MMT clay in an organic PSU matrix via in situ photoinduced crosslinking polymerization. In the third part, macroazoinitiator (MAI) having polysulfone (PSU) units was synthesized. It was used for the preparation of block copolymers by conventional free radical polymerization method. The block copolymers were achieved by free-radicals generated from the cleavage of the azo group from macroazoinitiator in the presence of styrene monomer in dimethylformamide (DMF) solution by heating. The effect of the polymerization time and the macroazoinitiator concentration has been studied.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Kil nanokompozitler, Makroazobaşlatıcılar, Polisülfonlar, Clay nanocomposites, Macroazoinitiators, Polysulfones
Alıntı