Sözleşme İdaresi Ve Sözleşme İdaresinde Yüklenici Teslim Dokümanları

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-30
Yazarlar
Soyel, Mimar Mert
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada; öncelikle ülkemizde Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından hazırlanan sözleşme dokümanlarında, devamında yurtdışında American Institute of Architects (AIA) tarafından hazırlanan sözleşme dokümanlarında ve Construction Specification Institute (CSI) tarafından hazırlanan şartnamelerde sözleşme idaresi kapsamında yüklenici teslim dokümanları konusuna hangi kapsamda değinildiği incelenmiştir. Çalışmanın devamında, KİK dokümanlarından “Yapım İşleri Genel Şartnamesi” ile AIA dokümanlarından “AIA A201 – Yapım Sözleşmeleri İçin Sözleşme Genel Koşulları” dokümanları karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucu, KİK tarafından yayınlanan “Yapım İşleri Genel Şartnamesi”’ne sözleşme idaresinin yüklenici teslim dokümanları konusu ile ilgili hangi hükümlerin eklenmesi gerektiği önerilmiştir. Önerilen hükümlerin eklenmesi ve düzenlenmesi ile birlikte KİK dokümanlarında tespit edilen söz konusu konu ile ilgili eksikliklerin giderileceğine kanaat getirilmiştir.
In this study; clauses related to submittals in the context of contract administration are searched in the construction documents issued by Kamu İhale Kurumu (KİK). Then, articles in the standard forms of agreements issued by American Institute of Architects (AIA) and clauses in the specification formats issued by Construction Specifications Institute (CSI) are analyzed. Due to the results of analyze, “Yapım İşleri Genel Şartnamesi issued by KİK and AIA A201 - Construction Contracts Contract for the General Agreement issued by AIA, are compared. As the result of the comparison, which provisions about submittals in the context of contract administration are recommended to be included in “Yapım İşleri Genel Şartnamesi issued by KİK suggested. Addition of proposed provisions to KİK documents is detected to resolve deficiencies.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Sözleşme İdaresi, Yüklenici Teslim Dokümanları, KİK, AIA, CSI, Contract Administration, Submittals, KİK, AIA, CSI
Alıntı