Farklı Yakıtlarla Dizel Motorun Performans Ve İs Emisyon Parametrelerinin Deneysel Ve Teorik Olarak İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Oral, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İçten yanmalı motorların esas yakıtını oluşturan petrol kökenli yakıtların sınırlı olması insanları alternatif yakıt bulmaya ve geliştirmeye teşvik etmektedir. Ayçiçeği, soya fasulyesi, hurma yağı, şeker kamışı gibi bitkilerden elde edilen yağ ve esterleri dizel motorlarında kullanılmaya başlanmıştır. Bu yağlar dizel yakıtı ile karıştırılarak veya yalnız olarak kullanılabilmektedir. Ancak, yağ ve esterlerinin yakıt olarak kullanılması halinde karbon birikintileri, aşıntı ve yakıt sisteminde çeşitli problemlerin ortaya çıktığı belirtilmekte ve bu sorunun giderilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmada, tek silindirli bir dizel motorun değişik yüklerinde farklı ısıl değerlere sahip yakıtların motor performansı ve is emisyonuna etkileri araştırılmıştır. Dizel yakıtının içersine, %5, %10 ve %15 oranlarında kanola yağından yapılmış biyodizel ve etanol içerecek şekilde karışımlar hazırlanarak hem dizel yakıtı ile hem de hazırlanan karışımlar ile bir dizel motorunda test edilmiştir. Deney motorunun yüklenmesi Schenk 130kW marka ve tip bir elektromanyetik fren ile yapılmıştır. Alternatif yakıt deneylerinde önce motor, referans dizel yakıt ile test edilmiş ve elde edilen bu performans karakteristikleri motorun alternatif yakıt deneylerinde referans oluşturmuştur. Mevcut biyodizel – dizel ve etonal – dizel yakıtları farklı oranlarda birbirlerine karıştırılması suretiyle test motorunun motor momenti, motor gücü, özgül yakıt tüketimi ve toplam verim olarak sınıflandırılan performans karakteristiklerine ulaşılmıştır. Her bir yakıt karışımı için yapılan deney sonuçları referans karakteristikleri ile karşılaştırılmış ve sonuçlar grafikleme yöntemi ile sunulmuştur.
It is encouraged people to find alternative fuel and improve it that original petroleum fuel, which is the basic fuel of internal combustion engines, is limited. The oil and the ester which are being gotten by the plants such as sunflower, soybean oil, date oil and sugar cane are being begun to be used. As a fuel in the diesel engine this oil can be used either by mixing it into diesel oil or alone itself. But when the oil and oil esters are used as a fuel the problems have been in fuel system; yet, studies have been made in order to get rid of this problem. In this study; effects of fuels, having different low thermal value, on engine performance and soot emission are investigated at the different loadings a diesel engine with a cylinder. Diesel fuel and mixtures of biodiesel and ethanol extracted from canola with mixture ratios of 5%, 10% and 15% with diesel fuel are tested on a diesel engine. An electromagnetic brake of type is used to load the engine. In testing process; firstly engine is tested with reference fuel called Eurodiesel and then these performance characteristics form referance values for mixtures . For each fuel mixture, the testing results are compared with referance characteristics and finally they are presented as graphics method .
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Dizel motor, Yakıt, Performans Parametreleri, İs Emisyonu, Diesel engine, Fuel, Performance Parameters, Soot Emission
Alıntı