Bir Hacmin Günışığı Karakteristiğinin Çıkarılması

dc.contributor.advisor Enarun, Dilek tr_TR
dc.contributor.author Göçek, Nagehan Fatma tr_TR
dc.contributor.department Elektrik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Electrical Engineering en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-07-16 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-12T12:47:09Z
dc.date.available 2015-05-12T12:47:09Z
dc.date.issued 2010-07-16 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Doğal ışığın gündüz kullanılan hacimlerde alternatif bir ışık kaynağı olarak kullanımı, kullanıcı memnuniyetini arttırır ve hacmin enerji performansına katkı sağlar. Bir hacmin günışığı karakteristiğinin belirlenmesi, o hacimde kullanılacak enerji tüketimi açısından en uygun aydınlatma sisteminin belirlenebilmesinde önem taşımaktadır. Önceki yıllarda yapılan bir deneyde, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi’nde yan yana bulunan ve ofis olarak kullanılan iki odanın farklı noktalarında bulunan algılayıcılar ile aydınlık düzeyi ölçümleri yapılmıştır. Bu çalışmada, aydınlatma otomatik kontrol sistemi içeren “Test Odası”nın pencere yüzeyi aydınlık düzeyi ile hiçbir otomatik kontrol sistemi içermeyen “Referans Oda”nın hacim iç aydınlık düzeyi arasında bir korelasyon sağlanarak, “Referans Oda” günışığı karakteristiği çıkarılmıştır. Günışığı karakteristiğini etkileyen faktörler ortaya konulmuş ve karakter fonksiyonu hata oranını düşürmek amacı ile iki farklı yöntem uygulanmıştır. Bir binada, odaların iç kısmında ölçülen aydınlık düzeyi verileri ile bina dışında tek bir noktadan alınan dış aydınlık düzeyi verisi arasında korelasyon sağlandığı sürece odaların günışığı karakteristikleri çıkarılabilir. Bir odanın günışığı karakteristiği belirlendikten sonra, aydınlatma sisteminin kontrolü odanın içinde hiçbir algılayıcı kullanmadan tek bir dış aydınlık düzeyi algılayıcısı ile otomatik olarak yapılabilir. tr_TR
dc.description.abstract Utilization of daylight as an alternative light source in the interior increases user satisfaction and contributes to the energy performance of the interior. Determination of interior daylight characteristics enables the determination of the most convenient lighting system for that interior. The illuminance level data used in this study has been obtained from an experiment carried out in two adjacent offices at Istanbul Technical University’s Electrical and Electronic. In this study, the daylight characteristic of one of the office rooms used in the experiment has obtained by the natural lighting levels. Factors affecting the characteristic of daylight were determined and in order to reduce the error rate of character function was applied two different methods. In this study, for obtaining the interior illuminance level characteristic in relation to the exterior illuminance level, interior illuminance levels have been recorded from a sensor in the interior, and exterior illuminance levels have been taken from a sensor placed in the next room, on the inner surface of a window. As a result of the characteristics obtained, it can be seen that the data from these two sensors are correlated. Thus, in a building, if the measured interior illuminance levels have a correlation with the exterior illuminance levels measured on a single point on the exterior of the building, then the daylight characteristics of these interiors can be calculated. After the daylight characteristic of an interior has been determined, the control of the lighting system can be performed automatically without using any sensors in interior, only sensor on the exterior of the building. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1276
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Aydınlatma Kontrol Sistemleri tr_TR
dc.subject Enerji Tasarrufu tr_TR
dc.subject Energy Automation en_US
dc.subject Lighting Systems en_US
dc.subject Energy Saving en_US
dc.title Bir Hacmin Günışığı Karakteristiğinin Çıkarılması tr_TR
dc.title.alternative Determination Of Interior Daylight Characteristic en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10911.pdf
Boyut:
3.64 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama