Personel Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi Metodunun Kullanılması

dc.contributor.advisor Tanyaş, Mehmet tr_TR
dc.contributor.author İstemi, Jale tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Industrial Engineering en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-18T16:50:21Z
dc.date.available 2015-06-18T16:50:21Z
dc.date.issued 2011-01-04 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Artan rekabet ortamının işletme düzeyinde gerektirdiği değişim ve dönüşüm ihtiyacı insan kaynaklarının günlük ve gelişigüzel yaklaşımların ötesinde, belirli bir disiplin içinde ele alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Aynı şekilde personel seçiminde de daha sistematik prosedürlerin kullanılması önem kazanmaya başlamıştır. Bu bağlamda bu çalışmada personel seçiminde uygulanabilecek bir yöntem olarak Analitik Hiyerarşi Prosesi Metodu ele alınmıştır. Metodun uygulanması, bir hizmet işletmesinde seçilmiş müfettiş yardımcılarının Analitik Hiyerarşi Prosesi kullanılarak yeniden seçilmesi, yani kendi aralarında bir öncelik sırası oluşturulması ve daha sonra elde edilen sonucun sekiz ay sonundaki performansları ile karşılaştırılması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Personel seçimi ile seçilen adayların sergilediği dönem sonu performansları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Yapılan uygulamada performans ile personel seçimi arasında paralel bir ilişkinin yakalandığı bir hiyerarşi kurulabilmiştir. Ancak örnek sayısının çoğaltılarak, istatistiki testlerle kurulan yapının tutarlılığı test edilmelidir. tr_TR
dc.description.abstract Augmentation of competition brings out requirements of change and transformation in the management level. Furthermore, this makes human resources to be examined within a particular discipline beyond the daily and random approach. On the other hand, the importance of using systematic procedures for selecting personnel has started to increase. In this sense, this project examines Analytical Hierarchy Process Method which can be applied in the personnel selection. During the application of the method, selected inspector assistants were selected again by using Analytical Hierarchy Process Method. In detail, a priority order was formed within the assistants, then this result was compared to the performances of them at the end of 8 months. In addition, the relationship between personnel selection and the end of period performance of the selected personnel was investigated. In the application conducted, a hierarchy, which offers relation between personnel selection and performance, was able to be constructed. However, the accuracy of structure constructed by statistical test should be improved by increasing the number of patterns. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5837
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Personel Seçimi tr_TR
dc.subject Analitik Hiyerarşi Prosesi tr_TR
dc.subject Personnel Selection en_US
dc.subject Analytic Hierarchy Process en_US
dc.title Personel Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi Metodunun Kullanılması tr_TR
dc.title.alternative Use Of Analytic Hierarchy Process Method In Personnel Selection en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4307.pdf
Boyut:
1.15 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama