Ortotrop Kalın Plakların Statik Ve Dinamik Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çalışkan, Halim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Reissner plak teorisi kullanılarak ortotrop kalın plakların statik ve dinamik analizi yapılmıştır. Fonksiyonel analiz yöntemi ile Gâteaux diferansiyeli kullanılarak ortotropik kalın plaklar için yeni bir fonksiyonel geometrik ve dinamik sınır koşulları ile birlikte elde edilmiştir. Kalın ve ince plak tanımları üzerinde durulmuş, kalın plak teorilerinden Reissner ve Mindlin teorilerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Elde edilen fonksiyonel kullanılarak karışık sonlu eleman yöntemi ile Reissner teorisine dayalı olarak eleman matrisi elde edilmiştir. Eleman matrisinin doğruluğu literatürden alınan örneklerle gösterilmiştir.
In this study, the static and dynamic analysis of thick isotrop and orthotrop plates are made by using Reisner plate theory. A new functional is obtained for thick Orthotrop plates using functional analysis method based on the Gateâux differential. The functional also contains both the geometric and the dynamic boundary conditions. The definition of thick and thin plates are given. Reissner and Mindlin plates theories are compared and contrasted. Through making use of that functional based on Reissner plate theory with the mixed finite element method, element matrix has been obtained. The accuracy of the element matrix is verified by applying the method to some problems taken from literature.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
plaklar, ortotropik plaklar, sonlu elemanlar yöntemi, Reissner teorisi, plates, orthotropic plates, finite elements method, Reissner theory
Alıntı