Akarsu Taşımacılığının Dünyadaki Durumu Ve Karasu Nehri’nde Taşımacılık Potansiyelinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sarıgöl, Metin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, akarsu taşımacılığının dünyadaki ve ülkemizdeki durumu incelenmiş, akarsu taşımacılığıyla ilgili genel bilgiler verilmiştir. Özel olarak Karasu Nehrinin hidrolojisi ve topografyası incelenmiş, taşımacılık açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Büyük debi değişimleri, düzensiz yatak şekilleri ve katı madde birikintileri nedeniyle azalan su derinliklerinin Karasu Nehrindeki navigasyona olumsuz etkiler oluşturduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda nehri kanalize etmeden navigasyonun istenen düzeyde olamayacağı sonucuna varılmıştır.
In this study, general information of navigation in the world and in Turkey was presented. Hydrological and topographical situation of Karasu River was investigated and evaluated for navigation possibility. Great differences of discharge, irregular bed shapes, low-water depth and great amount of sediment transport cause to unsuitable navigation possibility in Karasu River. The results of the study showed that navigation would not be possible without river canalization on area.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Akarsu taşımacılığı, hidroloji, topoğrafya, Navigation, hydrology, topography
Alıntı