Bimsblok İle Örülen Dış Duvarların Yapısal Performanslarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Alan Araştırması

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-25
Yazarlar
Uzun, Özlem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde “enerji verimliliği” yüksek bina tasarlamak sürdürülebilir yapımın temel özelliklerinden biri olup, gelecek nesillere yaşanır bir çevre bırakmanın ana şartıdır. Bu bağlamda enerji tasarrufu güncelliğini koruyan konuların en başında gelmektedir. Pomza, volkanik kökenli gözenekli yapısından dolayı hafif olması ve ısı yalıtım değeri yüksek bir malzeme olması nedeniyle boşluklu duvar bloğu üretiminde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Yerel bir malzeme olmasının sağladığı avantajların yanı sıra enerjiyi en fazla binaları ısıtmak ve soğutmak için kullandığımız düşünüldüğünde, pomza agregalı hafif beton blok sürdürülebilir yapım için ideal bir duvar bileşenidir. Blokların ısı yalıtım değerlerinde boşluk sayısı, boşluk büyüklükleri ve dizilişleri önemlidir. Bu çalışmada, alan çalışması kapsamında ziyaret edilen ve incelenen İstanbul’daki bazı şantiyelerde gözlemlenen dış duvar yapım aşamaları ele alınmıştır. Ayrıca duvar ustaları, işçiler ve şantiye şefleri ile yapılan anket çalışmaları ile bimsblok ile örülen dış duvar sistemlerinin uygulama sırasındaki avantaj ve dezavantajları belirlenmeye çalışılmış ve buna göre sürdürülebilirliğe dayalı yapısal performansları değerlendirilmiştir.
In recent years, to design buildings with “Energy Efficiency” is one of the essentials of the sustainable construction and it is also the unique condition so as to leave a livable environment for the future generations. Energy saving is one of the leading issues that acquires actuality. Pumice, being a kind of volcanic tuff which has a naturally expanded porous form and thus light weight is used for the production of pumice aggregate concrete hollow blocks which can provide thermal insulation. Pumice aggregate concrete hollow block is local material and its hollow and porous form makes it an energy-efficient material and moreover ideal for the sustainability. Hollow numbers, sizes of hollows and configuration order of blocks are significant for thermal isolation of blocks. In this study some construction sites in Istanbul have been investigated and construction phases of outer walls have been observed. Besides the advantages and disadvantages of outer walls bonded by pumice aggregate concrete hollow block has been tried to determine with survey studies applied to wall masters, workers and work site chiefs, accordingly structural performances based on sustainability have been evaluated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Bimsblok, Dış duvar, Sürdürülebilirlik, Yapısal Performans, Pumice Aggregate Concrete Blok, External Wall, Sustainability, Constructional Performance
Alıntı