Köpük Dranaj Denkleminin Lıe Grup Analizi Ve Korunum Yasaları

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Yaşar, Emrullah
Özer, Teoman
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışma köpük dranaj denkleminin simetri grup özellikleri ve korunum yasaları ile ilgilidir. Köpükleme birçok damıtma ve absorbsiyon süreçlerinde ortaya çıkar. Sıvı köpüğün dranajı yerçekimi, yüzey gerilimi ve viskoz kuvvetlerinin etkileşimini ihtiva eder. Bu çalışmada ilk olarak Lie grup metodunun sonsuz küçük dönüşümleri aracılığıyla denklemin klasik Lie simetrileri elde edilir. İkinci olarak ise bu denklemin korunum yasaları, yerel olmayan korunum teoremi yardımıyla oluşturulur. Elde edilen korunum yasaları lokaldir.
This study deals with symmetry group propcrties and conservation Iaws of the foam drainage equation. Foaming occurs in many distillation and absorption processes. The drainage of liquid foams involves the interplay of gravity, surface tension, and viscous forces. Firstly we stüdy the classical Lie symmetries of the foam drainage equation which are obtained through the Lie group method of infinitesimal transformations. Secondly using the new general theorem on nonlocal conservation laws local conservation laws are also studied
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
Alıntı