Zemin Şartlandırmanın Pasa Basınçlı (epb) Tbm’in Performansına Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-11-26
Yazarlar
Aksu, Fevzi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kimyasal katkılar yoluyla zemin şartlandırmanın Pasa Basınçlı TBM performansına etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Özka İnşaat – Kalyon İnşaat Ortak Girişimi tarafından Silivri’de yürütülen İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) Avrupa Yakası Birinci Kısım Atıksu Tünel Projesi tez çalışmalarının şantiye ayağı olarak belirlenmiştir. Tünelden laboratuarda incelemek ve özelliklerini tespit etmek üzere formasyon numuneleri (kiltaşı) temin edilmiş ve ASTM standartlarına uygun olarak zemin mekaniği deneyleri yapılarak litolojik tanımlamaların yapılabileceği özellikler belirlenmiştir. Özellikleri belirlenen numunelere uygun zemin şartlandırıcı kimyasal katkılar EFNARC deneylerine göre hazırlanmıştır. Elde edilen zemin şartlandırıcı kimyasalların ve kiltaşının birbirleriyle olan etkileşimleri zemin şartlandırma deneyleriyle saptanmıştır. Yapılan deneyler ile kiltaşının şartlandırılması ve EPB-TBM için ideal hale getirilmesi sağlanmıştır. Bununla birlikte, tünelde daha önce benzer şartlarda kullanılan üç değişik firmaya ait kimyasal katkıların EPB-TBM performansına etkisi genel olarak incelenmiştir. Tüm bunların sonucunda gerçek şartlarda TBM üzerinde kullanılacak olan köpük ve polimer optimizasyonu hazırlanmış ve yüklenici firmaya önerilmiştir.
Determination of the effects of chemical additives through the soil conditioning to the performance of EPB TBM is aimed in this study. For this purpose, the First Section of ISKI (Istanbul Water and Sewage Authority) European Side of Istanbul, Selimpaşa Sewerage Tunnel Project, which is constructed by Özka - Kalyon Construction Joint Venture, is selected for the site analysis in this study. Tunnel formation samples (claystone) were supplied to examine their properties in laboratory and soil mechanics tests were carried out in accordance with ASTM standards to determine the lithological characteristics of the samples. Chemical additives that are suitable for claystones were prepared by EFNARC tests. Interactions between the prepared chemicals and claystone were determined with soil conditioning tests. By carrying out laboratory tests, the claystone was conditioned and become ideal soil for EPB-TBM excavations. However, chemical additives belonging to three different companies previously used in tunnel by the contructor under similar conditions were examined to determine their effects on EPB-TBM performance. As a result of all laboratory and site studies, a polymer-foam optimization that will be used in real tunnel conditions, was prepared and proposed to constructor of the tunnel project.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Zemin şartlandırma, EPB TBM, Köpük, Polimer, Yapı kimyasalları, Soil conditioning, EPB TBM, Foam, Polymer, Construction chemicals
Alıntı