Otonom Olmayan Bir Kaotik Sistem Ve Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Semiz, Serkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İkinci dereceden bir sinüs osilatörü, saat işareti ve lineer olmayan geribesleme eklenmesiyle kaotik bir osilatöre dönüştürülebilmektedir. Bu çalışmada, bu devre tasarım metodundan hareketle oluşturulan kaotik osilatör yapısı incelenmiştir. Otonom olmayan osilatörün gösterdiği kaotik davranış Melnikov Metodu ile doğrulanmış ve dallanma diyagramları çizilerek ile sistemin zengin dinamik yapısı gözler önüne serilmiştir. Ayrıca osilatörde kullanılabilecek farklı nonlineer fonksiyon tipleri incelenmiştir. Tümleştirilmeye uygun şekilde tasarlanan otonom olmayan yüksek frekanslı kaotik osilatörün detayları verilmiştir. Kaotik süreçlerden rasgele sayı üretilmesi konusu açıklanmış, tasarlanan kaotik osilatörü kullanarak gerçekleştirilebilecek bir rasgele sayı üreteci yapısı önerilmiş ve tasarım detayları aktarılmıştır.
Using pulse excitations and self feedback, any given second-order sinusoidal oscillator with two capacitors can be converted into a chaotic oscillator. In this study, the chaotic oscillator obtained by applying this circuit design method is examined. The chaotic behavior of the non-autonomous structure is verified using the Melnikov Method and the rich dynamics of the system are illustrated with bifurcation diagrams. Different types of nonlinear functions that can be used in the cicuit are experimented. The details of the high frequency chaos oscillator to be realized in integrated circuit is given. The random number generation technique using chaotic processes is explained, a circuit for random number generation using the designed non-autonomous chaos oscillator is proposed and the details of the design are revealed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
kaos, kaotik osilatör, rasgele sayı üretimi, chaos, chaotic oscillator, random number generation
Alıntı