Elastik Zemine Oturan Çelik Lif Ve Çelik Hasır Donatılı Beton Plakların Mekanik Davranışı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kişin, Ergin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu deneysel çalışmanın amacı; donatı tipi, tel içeriği ve zemin yatak katsayısı değişiminin, tekil yük altındaki çelik tel ve çelik hasır donatılı beton plakların davranışına etkisini incelemektir. Deney, tam ölçekli olarak 3,0 x 3,0 x 0,15 m boyutlarında 2 adet plakla sürdürülmüştür. Bir adet 15 kg/m3 çelik tel ve bir adet Q188/188 tipi çelik hasır donatı içeren plaklar hazırlanmıştır. Plaklarda kullanılan tellerin boyu 60 mm, çapı 0,75 mm ve çekme dayanımı 1100 N/mm2 olan iki ucu kancalı Dramix’tir. Hasır çubukların ise boy ve en aralığı 150 mm, çapı 6 mm, çekme dayanımı 550 N/mm2’dir. Kullanılan beton sınıfı tüm plaklar için C30’dur. Elastik zemini temsil etmesi amacıyla ekstrüde polistiren köpük levhalar kullanılmıştır. Farklı yatak katsayısı elde edebilmek amacıyla, zeminler farklı kalınlıklarda kullanılabilmektedir. Plaklar, merkezine yerleştirilen el ile yükleme yapan kriko yardımıyla 1’er tonluk yük artımları ile kırılana kadar yüklenmişlerdir. Yük krikodan plağa 0,15m x 0,15m boyutlarındaki çelik levha ile aktarılmıştır. Bu tekil yük, plağa uygulanan tekerlek yükünü, makina yükünü veya raf ayağının aktardığı elverişsiz yük durumunu temsil etmektedir. Her yük adımında oluşan yerdeğiştirme değerleri, plağın 16 noktasına yerleştirilen 1/1000 mm hassasiyetinde ölçüm yapan transducerlar yardımıyla okunmuş ve kaydedilmiştir.
Aim of MSc thesis study is to go over effects by changes in type of reinforcement, wire content and ground bed modulus over the concrete slabs reinforced with steel wire and welded wire fabric subjected to single load. Experimental study made herein has been performed with 2 slabs of dimensions 3.0 x 3.0 x 0.15 m full scale. Slabs used in experiment have been reinforced by 15kg/m3 steel wire and welded wire fabric of type Q188/188. Wires used in the slabs are of Dramix type, with 60mm in length, 0,75mm diameter and tensile strenght of 1100 N/mm2, with hooks on both sides. Welded wire rods on the other hand have 150mm gap between length and width, 6mm diameter, with tensile strength of 550 N/mm2. C30 type concrete has been used for all slaps. Extruded polystyrene foams have been employed to represent elastic subbase. Subbases can be used at varying thickness to achieve different bed modulus. Slabs have been laden by the help of manually operated jack system placed in center up to failure-point with 1-ton increments. Load has been transferred from jack to the slabs by means of steel plate of dimensions 0,15m x 0,15m. Single load here represents unfavourable loading situation as it would be by wheel load, machine load or shelf leg over the slab. Displacement has been measured through transducers of 1/1000 mm accuracy, placed over 16 separate points on the slabs.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Çelik tel, çelik hasır, plak, elastik zemin, Steel fibre, welded wire fabric, ground slab, elastic subbase
Alıntı