Tarımsal Kaynaklı Atıklardan Aktif Karbon Üretimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çiçek, İlknur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı, ekonomik değer taşıyan tarımsal kaynaklı atıklardan (fıstık kabukları, ceviz kabukları ve çöven kökleri) aktif karbon üretmektir. Aktivasyon, kimyasal aktivasyonla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, %85’lik H3 PO4 çözeltisi, kimyasal madde/hammadde oranı %15 olacak şekilde kullanılmıştır. Paslanmaz çelik retortda, 200 ?C’de 20 dak. bekletilmiş daha sonra aynı sistemle belirlenen aktivasyon sıcaklığına ulaşılmıştır. Katı ürün, destile su ile pH’ı 7 oluncaya kadar yıkanmış ve 110?C kurutularak analizler için depolanmıştır. Bu analizler, iyot sayısı, fenol sayısı, mineral madde içeriği, Fourier Transform-Infrared Spectrometry, elektron mikroskopu, BET yüzey alanıdır.
The main purpose of this research is manufacture of activated carbon, which has an enormous economical value from agricultural by-products (Peanut, Walnut Shells and Gysophila Bicolor Roots). Activation was carried out by the chemical activation method. 85% H3PO4 solution was used and added in the constant ratio 15% is selected. The shell-acid slurry was heated over 20 min. to 200?C in a stainless steel reactor. After the slurry was heated to final heat treatment temperature. The solid products were leached with distilled water to pH 7. Finally, the solid products were dried at 110?C over night before analysis. These analysis are iodine number, phenol number, ash contents, Fourier Transform Infrared Spectrometry electron microscopy, BET surface area.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
Anahtar kelimeler
Aktif Karbon Üretimi, Fıstık Kabukları, Ceviz Kabuğu, Çöven Kökü., Manufacture of Activated Carbon, Peanut, Walnut Shells, Gysophila Bicolor Roots
Alıntı