Dügah takım-ud için besteler ve icra

thumbnail.default.alt
Tarih
1996
Yazarlar
Göksu, Merih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
İstanbul Teknik üniversitesi Sosyal Bilimler Ens titüsü'nde hazırlanmış olan bu çalışmanın ilk kısmında (II. Bölüm), dügâh makamında bestelenmiş olan peşrev, beste, ağır semai, yürük semai, bir şarkı ve saz semaisi bulunmak tadır. Takımdaki bestelerin şiirleri, klasik edebiyatımızın iki ünlü şairinden seçildi. Fuzuli ile Nef i'nin tanınmış gazellerinden seçilen beyitler, usûl-aruz ilişkisi içerisinde eserlere yerleştirildi. III. Bölümde ud için bestelenen etüdler; Sultaniyegâh, Nihavend tremolo, Buselik legâto, Hüseyni legâto, Mahur, daha sonra gene ud için bestelenen bir Nihavend Suit ve Suzidil tasviri parça yer almaktadır. Çalışmamızın diğer kısmını teşkil eden "icra "da ise yukarıdaki ud için bestelenen parçalarla beraber; - Şerif Muhiddin Targan * ın Teemmül (Etüd), Kanatlarım Olsaydı ve Reşat Aysu'nun Kürdilihicazkâr Saz Semâisi'nin çalınması hazırlanmıştır.
For this thesis, written for the Institute of Social Sciences/Istanbul Technical University, first (II. Section) a classical requence in Dügâh tonality has been composed a Peşrev, Beste, Ağır Semai, Yürük Semai, a song arid a Saz Semai has been placed. The lyrics of the compositions in the sequence have been selected from two well known Gazels. The verses which have been chosen from famous Gazels of Fuzuli and Nef'i were placed in the composi tion in accordance with the rhythm/meter relationship. In the third section there is placed studies of Sultaniyegâh, Nihavend tremolo, Buselik legoto, Hüseyni legoto, Mahur Composition and afterwards there is a Niha vend Suit and Suzidil description song is placed also composed for Ud. In the other part of our study which is "execuition" behind the songs composed for the above Ud, Şerif Muhid- din Targan's Teemmül (Study), Kanatlarım Olsaydı and Reşat Aysu's Kürdilihicazkâr Saz Semai are prepared to be played.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1996
Anahtar kelimeler
Müzik, Besteler, Müzik aletleri, Ud, Music, Compositions, Musical instruments, Lute
Alıntı