Yüksek Binalarda Taşıyıcı İskelet – Cephe İlişkisi Ve Giydirme Cephe Düzenleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Köksoy, Emine
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yüksek bina taşıyıcı sistemleri ve ana bileşenlerinden biri olan giydirme cephe sistemleri incelenmiştir. Yüksek bina taşıyıcı tasarımının cephe sistemini ne yönde etkilediği incelenmiştir. Kolon yerleşimleri, cephe taşıyıcı ızgarası, mesnet noktaları, deformasyonlar incelenerek karşılıklı etkileşimleri gösterilmek istenmiştir. Yüksek bina taşıyıcı sistemleri ve giydirme cephe sistemlerinin birlikte gelişme gösterdikleri, birbirleriyle karşılıklı etkileşim içinde oldukları görülmektedir. Birbirlerine olan etkileri dikkatle incelenerek tasarımlar ve detaylar oluşturulduğunda yüksek performanslı binalar inşa etmek mümkün olacaktır.
In this study structure systems in high-rise buildings and one of its main components cladding systems has been investigated. , the effects of high building’s construction design structural systems on facade system is examined. By examining column locations, cladding support, panel support, joint deflections, the mutual interaction is intended to be mentioned. The mutual interaction between structural systems in high-rise buildings and cladding systems and their joint progress is concluded. Construction of high performance buildings will be possible if the designs and the details are produced by considering their mutual interaction.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Yüksek binalar, Taşıyıcı sistemler, Giydirme cepheler, High-rise buildings, Structural Systems, Claddings
Alıntı