Bağlarbaşı Saınte Marıe Fransız Okulu Restorasyon Projesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Erdoğan, İrem Nardereli
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada İstanbul’da Üsküdar İlçesi’ne bağlı Bağlarbaşı Semti’nde yer alan Sainte Marie Fransız Okulu binası konu alınmıştır. Çalışmada yapının mevcut durumunun belgelenmesi, tarihsel gelişim sürecinin araştırılması ve korunmasına yönelik müdahalelerin belirlenmesi hedeflenmiştir. 1900’lerin başında inşa edilmiş olan kârgir bina, Marist Rahipler’in İstanbul’da açtıkları beş Fransız Katolik okulundan biridir. Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra 48. ilkokul olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanan bina 2005 yılına kadar Bağlarbaşı İlköğretim Okulu olarak kullanılmış, 2007-2008 öğretim yılında ise Üsküdar İlköğretim Okulu ve İş Okulu adını almıştır. İnşa edildiği dönemde Fransa’da etkisini gösteren “İkinci Ampir” üslubunun önemli bir bileşeni olan mansart çatıya sahip binanın cephesi eklektik bir nitelik taşımaktadır. Plan düzeninde bir takım müdahaleler yapılmış olmasına rağmen ölçeği ve cephe düzeniyle günümüze korunmuş durumda ulaşan az sayıdaki yabancı eğitim yapısından biri olması sebebiyle yapı tez konusu olarak seçilmiştir. Kaynak araştırmaları, ölçümler ve çizimler sonucunda yapının rölöveleri, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmıştır. Yapılan bu çalışmalarla elde edilen bulgular çalışmanın sonuç kısmında değerlendirilmiştir.
In this thesis Sainte Marie French School, located at Bağlarbaşı, neighborhood of Üsküdar district in İstanbul is studied. It is aimed to document the existing situation, to discuss the historical evolution process and to propose proper interventions for the conservation of the building. This masonry building built in the early years of 1900’s is one of the five French catholic schools established by the Marist Brothers in Istanbul. After the proclamation of the Turkish Republic the building was transferred to the Ministry of Education and became the so-called “48th school”. The building’s educational function continued as “Bağlarbaşı Primary School” until 2005. Today the name of the school is changed as Üsküdar Primary School and Labor School. The building has an eclectic style facade and a mansard roof which is an important architectural element of the Second Empire Style. It is chosen as the subject of the thesis because Sainte Marie French School is one of the well preserved foreign school buildings in Istanbul with its scale and elevation organization although there are some interventions on the plans. As a result of all the researches, measurements and surveys, restitution and restoration projects are prepared. In the final part of the study all the results are evaluated
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
üsküdar, bağlarbaşı, marist frerler, sainte marie fransız okulu, restorasyon, üsküdar, bağlarbaşı, marist brothers, sainte marie french school, restoration
Alıntı